Publicerad 9 januari 2024

Öppen förskola – tillsammans för jobb och integration

På öppna förskolan kan utrikes födda föräldrar utveckla sin svenska, stärkas i sin föräldraroll och få information om förskolan. Tillsammans med 16 kommuner runt om i landet har SKR nu inlett en satsning för att främja utrikes födda kvinnors etablering. Lokalt drivs arbetet av öppna förskolan och arbetsmarknadsenheten.

Målsättningen med satsningen är att stärka och utveckla kommunernas samverkan och arbetssätt för att nå utrikes födda kvinnor under föräldraledigheten och stötta deras väg till jobb. Satsningen är en överenskommelse med regeringen under 2023–2025.

Stödmaterial

För er som vill främja integration genom öppna förskolan finns stödmaterial där du hittar inspiration och handfasta tips om aktiviteter och uppföljning.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.