Publicerad 17 juni 2024

Webbsändning, Agenda för integration

Ett par gånger per termin har SKR webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

En framgångsrik integration är viktig inte bara för vår framtida tillväxt och välfärd utan också för demokratin. Det övergripande målet är att alla som kommer till Sverige ska etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

Webbsändningarna kommer att ta upp de senaste nyheterna från stat, myndigheter, akademi och inte minst dela med oss av goda exempel från kommuner.

Målgrupper är personer verksamma inom integration, socialtjänst, skola, arbetsmarknad och näringsliv, men självklart är sändningarna är öppna för alla som är intresserade.

Agenda för integration del 37 sändes den 15 mars

Innehåll

 • Migrationsverket berättade vad som är aktuellt om bosättning för nyanlända och boendeuppdraget för skyddsbehövande.
 • Falkenbergs kommun berättade om utbildning för ukrainarie som omfattas av masflyktsdirektivet.
 • Post- och telestyrelsen gav en uppdatering om läget kring grundläggande betaltjänster.
 • Länsstyrelsen gav en lägesbild av integrationen under 2022.
 • Lägesbild av överenskommelsearbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommuner.

Sändningen är en timme. Textning är beställd.

Äldre webbsändningar

 • Agenda för integration, del 37

  I denna webbsänding medverkade bland annat Migrationsverket med information om bosättning för nyanlända och boendeuppdraget för skyddsbehövande.
  Flyktingmottagande
 • Agenda för integration del 35

  I denna webbsändning medverkade bland annat SKR med nyhetssvep och SKR:s hemställan till regeringen. Migrationsverket berättade om det kommunala uppdraget att ordna boende åt flyktingar från Ukraina.
  Flyktingmottagande
 • Agenda för integration, del 34

  I denna webbsändning medverkade bland annat Migrationsverket, Länsstyrelsen och SKR med information om mottagandet enligt massflyktsdirektivet.
  Flyktingmottagande
 • Agenda för integration, del 33

  I denna webbsändning Agenda för integration fick vi bland annat information från Migrationsverket och SKR om den aktuella situationen gällande de personer som har flytt Ukraina och som omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet.
 • Agenda för integration, del 32

  I denna webbsändning fick vi bland att ett nyhetssvep från SKR , information om projekt Färdighetsprogrammet och hur Göteborgsregionen arbetar för att stärka mottagandet av kvotflyktingar.

Informationsansvarig

 • Lotta Dahlerus
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.