Publicerad 7 februari 2020

För mig och mitt barn

Intervjustudie med utrikes födda kvinnor som besöker öppna förskolor. En del av satsningen Öppen förskola för språk och integration.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.