Publicerad 7 februari 2020

För mig och mitt barn

Intervjustudie med utrikes födda kvinnor som besöker öppna förskolor. En del av satsningen Öppen förskola för språk och integration.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR