Publicerad 21 september 2023

Ökad samverkan mellan primärvård och specialistvård- omställningen Nära vård

Primärvården ska utgöra grunden i vården och behöver därför samspela med den specialiserade vården. Region Jönköpings län har arbetat fram en modell med enkla kontaktvägar för att patienterna ska kunna få snabb och effektiv hjälp utifrån sina behov av vård.

Behov av en ökad samverkan

Patienterna blir allt äldre, vårdbehoven mer komplexa och utbudet av utrednings- och behandlingsalternativ alltmer specialiserade. Genom ökad samverkan mellan primärvård och specialistvård kan patienter få effektivare hjälp på rätt vårdnivå utifrån deras vårdbehov. Förutsättningarna är en snabbare informationsöverföring och säkra vårdövergångar.

Sömlösa vårdövergångar i Region Jönköpings län

Region Jönköpings län har utvecklat en modell för att skapa nya enkla kontaktvägar mellan primärvård och specialiserad vård.

Med hjälp av en tydlig matris och enkla rutinbeskrivningar som regionen tagit fram, kan läkare i primärvården och den specialiserade vården tillsammans lösa gemensamma patientfrågor. Rutinerna lämnar utrymme för lösningar där grundinställningen är att vårdaktörerna tillsammans har ett gemensamt ansvar att hitta det som gör störst skillnad för den enskilda patienten.

Matrisens fyra kontaktvägar

De fyra kontaktvägarna mellan vårdaktörer bygger på hur pass angeläget patientärendet är:

 1. Akutspåret
  Att lösa akuta tillstånd tillsammans, utifrån vad som är bäst för patienten. Patienten kan till exempel få komma direkt från vårdcentralen till radiologen för värdering, eller bli direktinlagd på en avdelning, i stället för att hamna på akuten.
 2. Det halvakuta spåret
  Primärvården kan alltid nå den specialiserade vården under vardagar. Handlar patientärendet exempelvis om hjärtproblem, kan primärvårdsläkaren direkt få tag på en kardiologkonsult för rådgivning, i stället för att skriva en remiss.
 3. Multidisciplinär konferens
  För patienter med komplicerad problematik. Vilken läkare som helst kan ”dra i snöret”, när tidigare insatser för patienten inte har gett resultat. Berörda specialister, patient och närstående kallas till ett digitalt möte för att gemensamt komma fram till vilka åtgärder som blir bäst för patienten.
 4. Tillgänglig primärvård
  Ger ambulanssjukvården direkt hjälp vid akuta allmänna medicinska frågor så att patienten hamnar på rätt vårdinstans. Spåret innebär också att sjukhusläkare alltid kan få kontakt med primärvårdsläkare på en viss vårdcentral.

Inspiration och stödmaterial

SKR har tagit fram en film som beskriver arbetssättet med ökad samverkan mellan primärvård och specialiserad vård och samlat stödmaterial som tagits fram av Region Jönköpings län.

Stöd för införande av arbetssätt

Som stöd för arbetssättet har en introduktion som beskriver bakgrunden och syftet, samt rutinbeskrivningar tagits fram. Rutinbeskrivningarna beskriver när och hur de olika spåren ska användas.

Sömlösa vårdövergångar primärvård och slutenvård, bakgrund och syfte (PDF) Pdf, 117 kB.

Rutinbeskrivning för det akuta spåret, bakjourskoordinator (PDF) Pdf, 76 kB.

Rutinbeskrivning för halvakuta spåret, on-demand konsult specialiserade vården (PDF) Pdf, 197 kB.

Rutinbeskrivning för elektiv multidisciplinär konferens (PDF) Pdf, 127 kB.

Rutinbeskrivning för tillgänglig primärvård (PDF) Pdf, 122 kB.

Lyssna på experterna

”Nära vård startar och avslutar man inte – det är ett sätt att vara”. Det säger Pierre Cherfan, verksamhetschef Region Jönköpings län. I fyra spår har Region Jönköpings län infört enkla kommunikationsvägar mellan primärvård och slutenvård i hela regionen samtidigt. På så sätt kan till exempel patienter som behöver vård på sjukhus få komma direkt till rätt avdelning utan att behöva söka vård på akuten först. Och medarbetare i primärvården och slutenvården kan enkelt ringa varandra för rådgivning och samplanering, istället för att skicka remisser. Region Kalmar införa digital specialistkonsultation i primärvården och Åke Åkesson, verksamhetschef Borgholms hälsocentral, berättar om arbetssättet och vilka vinster det ger. Avsnittet är cirka 1 timme.

Att införa överallt, konsten att hitta en läkare och att kunna ringa varandra, Nära vård-podden

Medarbetare berättar

Medarbetare från Region Jönköping berättar om hur primärvård och specialiserad vård börjat arbeta utifrån patientens behov, förmågor och förutsättningar med hjälp av bland annat rutinbeskrivningar. Medverkar gör Pierre Cherfan, överläkare och Madelene Ljungars, distriktläkare. Längd cirka 5 minuter.

Läs vidareInformationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.