Publicerad 29 februari 2024

Kontinuitet och teamarbete i primärvård

Region Skåne har infört ett arbetssätt i primärvården som bygger på tvärprofessionella team. Det har lett till nöjdare patienter och medarbetare, ökad kontinuitet och förbättrad patientsäkerhet.

Tvärprofessionella team med tydliga roller

Den tvärprofessionella teammodellen bottnar i grundtanken att man genom att samla olika professioner i samma team, kan ge en mer holistisk vård. Teamen kan till exempel inkludera – förutom patienten, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra yrkesgrupper som tillsammans tar hand om patientens behov.

Teammodellen hämtar inspiration från Alaskamodellen, som är känd för sin höga resurseffektivitet och kvalitet. Teamodellen betonar också relationer och kontinuitet med stöd av tvärprofessionella team, samt en teamrondsmodell från Strömstad.

I Region Skåne har det nya arbetssättet ökat kontinuiteten och patientsäkerheten och inte minst medarbetarnas kompetens, engagemang och arbetsglädje. Likaså har teamarbetet varit effektivt för att minska antalet läkarbesök, särskilt bland de som ofta söker vård. På vårdcentralen i Svalöv har man till exempel kunnat se att antalet patienter som haft fler än tio läkarkontakter per år, minskade från 235 patienter år 2020 till 152 under 2022. Vidare har direktkontakterna med de mest frekventa besökarna på vårdcentralen, minskat avsevärt. Antalet sådana kontakter halverades från över 6000 året innan det nya arbetssättet infördes till ungefär 3000.

Stöd från Finsam

Genom att vårdcentralen har erbjudit sitt stöd till olika organisationer i kommunen, har också det samarbetet blivit både lättare och mer frekvent. Med stöd från FINSAM, en modell för samarbete mellan offentliga aktörer, har många projekt kunnat rullas i gång. I dag sitter vårdcentralen och exempelvis arbetsmarknadsenheten i regelbundna möten med varandra om arbetssätt, samt med patienter om deras väg mot bättre hälsa och livssituation.

Finansiell samordning, Finsam

Gemensamma teamronder

Teamen samlas varje vecka för gemensamma teamronder. Under dessa ronder går man igenom ett stort antal komplexa patientärenden varje månad. Ärendena presenteras med hjälp av den strukturerade SBAR-metoden (Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation). Både patienten och teamet har stora fördelar av att vara olika kompetenser som tillsammans möter patienten.

SBAR, Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag

Direktkontakt med teamet

Varje team har sitt eget unika telefonnummer. Detta ger patienter möjligheten att direkt nå sin teamsjuksköterska, vilket bidrar till effektivare samtal och både färre och bättre bokningar. Detta har också varit en nyckel i att skapa trygga patienter.

Inspiration och stödmaterial

På Region Skånes hemsida kan du läsa mer om arbetssättet. Där hittar du också länkar till mer information om Alaskamodellen.

Primärvården Skånes teammodell, Region Skåne

Medarbetare berättar

I filmen som SKR tagit fram berättar medarbetare i Region Skåne om kontinuitet och teamarbete i primärvård. Medverkande: Ola Bergstrand, specialist i allmänmedicin och projektledare, Linda Hunter, sjuksköterska och förändringsledare. Längd ca 5 minuter.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.