Publicerad 24 juni 2024

Graviditetsvårdskedjan och kvinnors hälsa - Kvinnors upplevelser och medicinska utfall 2023

Denna rapport sammanfattar nationella och regionala resultat från Graviditetsenkäten, Graviditetsregistret och vissa andra utvalda kvalitetsregister och publika datakällor.

Syftet med rapporten är att ge en nulägesbild av mödrahälso- och förlossningsvården samt belysa viktiga utvecklingsområden att arbeta med framöver. Vi redovisar även ett antal utvalda indikatorer som syftar till att ge en bredare bild av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter genom hela livet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.