Publicerad 11 april 2024

Kurser och uppdragsutbildningar inom folkhälsa

SKR:s utbildningar är främst framtagna för dig som till exempel arbetar som strateg eller utvecklingsledare inom folkhälsa, social hållbarhet eller motsvarande.

Det finns olika kunskaper och grundläggande förståelser som kan komplettera varandra för att stödja ett förbättringsarbete som passar just ditt behov och din verksamhet eller organisations förutsättningar.

Återkommande utbildningar

Strategiska samverkanskompetenser för tvärsektoriellt arbete (Softskills)

Vill du stärka dina strategiska färdigheter för att inspirera och involvera många olika aktörer i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för jämlik hälsa? Kursen baseras på lokala och regionala erfarenheter, pedagogik och organisationsteorier som sätter ord på den ”tysta kunskap” som ofta används i komplexa förändringsarbeten.

Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete 29-30 maj samt 11 juni

Dra nytta av statistik inom folkhälsa

Vill du och dina kollegor använda dig mer av statistik inom folkhälsa och analysera och tolka den så den blir användbar i förbättrings- och utvecklingsarbete? RKA och SKR genomför en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat utifrån indikatorer inom folkhälsa. Vi utgår från din kommuns/regions resultat och väljer indikatorer som behöver analyseras, samt arbetar praktiskt för att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag till åtgärder.

Dra nytta av statstik inom folkhälsa 15 och 22 oktober

Leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg

SKR erbjuder en distansutbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Utbildningen är uppdelad i egen förberedelse, två distansseminarier, ett förmöte och ett eftermöte på distans.

Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra inom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård inom såväl kommuner som regioner.

Utbildningen vänder sig till personer i kommuner och regioner som har uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten som berör flera verksamhetsområden.

Att leda utvecklingsarbete för vård och omsorg 15-16 februari

Att leda utvecklingsarbetet för vård och omsorg 17-18 april

Att leda utvecklingsarbete för vård och omsorg, steg 2, 20-21 maj

Uppdragsutbildningar

Följande utbildningar – eller en kombination av dessa - erbjuds lokalt eller regionalt.

  • Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet
  • Användning och analys av statistik inom folkhälsa
  • Utbildningar/föreläsningar/workshops inom folkhälsa – jämlik hälsa – social hållbarhet – Agenda 2030

Förfrågan om uppdragsutbildningar

Vilken kunskap är viktig för att skapa förbättring?

När vi vill förbättra något så väcks ofta frågan att det behövs mer kunskap – men vilken typ av kunskap behövs? Ett sätt att visualisera de olika kunskapsfälten är ”kunskapsklövern” . Den manar till en ödmjukhet inför andra kunskapsfält men också till en nyfikenhet att söka kunskap utanför den kunskap vi vanligen agera utifrån.

Våra kurser omfattar ofta alla dessa exempel av olika kunskapsfält, med olika fördjupningar utifrån syfte med kursen. Fundera gärna vilken typ av kunskap ni vill lägga fokus på;

  • Fakta
  • Metodik
  • Implementeringsprocessen
  • Förståelse och respekt för kontext
Kunskapsklövern

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.