Publicerad 2 maj 2024

Fakta om utskrivningsklara patienter - från betalningsansvar till sammanhållen vård

Rapporten sammanfattar och jämför utfallet över tid i landet om utskrivningsklara patienter.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ersatte 2018 Betalningsansvarslagen. Syftet var att ge patienter trygg och effektiv utskrivning från sjukhus och att vårdplatser används effektivt. Antalet vårddagar för utskrivningsklara patienter har därefter minskat kraftigt, med variationer mellan kommuner och regioner. Kommungrupp, modell för betalningsansvar och tillgång till platser på sjukhus och i äldreomsorgen inte är avgörande för resultatet - det är samverkan mellan olika huvudmän och deras medarbetare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.