Publicerad 7 juli 2022

Mötesplats social hållbarhet

SKR arbetar för att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa. Mötesplats social hållbarhet är öppen för alla samhällsaktörer, kommuner, regioner, statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, näringsliv och akademin. 

Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsen är en fristående fortsättning på Samling för social hållbarhet och bedrivs i samverkan mellan SKR och Folkhälsomyndigheten.

Mötesplats social hållbarhet

Samling för social hållbarhet

Under åren 2011 - 2013 arbetade 20 kommuner och regioner tillsammans med SKR i Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Det resulterade i 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

Bakgrunden till Samling för social hållbarhet

Evenemang

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR