Publicerad 18 mars 2021

Sjukskrivningskollen 6.0

Utgivare: Landstinget i Kalmar län

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 695 kB.

Programbeskrivning

Sjukskrivningskollen 6.0 är ett stödprogram som enligt utgivaren syftar till att informera och vägleda vuxna som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och/eller muskelrelaterad smärta. En förutsättning för att få tillgång till programmet är att användaren har en arbetsgivare.

Programmet administreras till brukaren av en rehabiliteringskoordinator som stödjer patienten. Sjukskrivningskollen 6.0 finns på den nationella stöd- och behandlingsplattformen, SoB, och består av fem moduler som stödjer användaren under hela sjukskrivningstiden och under ytterligare en månad, efter återgång i arbete. Programmet har använts som stödprogram inom primärvården sedan 2016.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvården.

Designgranskning

Sjukskrivningskollen 6.0 har granskats i SoB-plattformen och bedöms som omfattande och innehållsrikt med mycket information som förmedlas med bra bilder och filmer och med många moment som aktiverar användaren. En mindre nackdel är att programmet tidvis är ojämnt i omfång mellan olika avsnitt, som dessutom har inkonsekvent rubricering.

Introduktion

Finns i "information från vårdgivare". Kort och tillräcklig. Fler detaljer finns under "välkommen!" Här borde stå att ljud förekommer och att högtalare eller hörlurar måste användas.

Navigation

Direkt åtkomst av översikt saknas, öppnas efter klick på ”Introduktion”, som inte är en egentlig introduktion utan snarast översikt med Välkommen som första rubrik. Under Välkommen aviseras fem avsnitt med rubrik, som dock inte återkommer under översiktens avsnitt.

Många (11) avsnitt med inkonsekventa benämningar, blandat påståenden, frågor, substantiv och verb som kan bidra till viss otydlighet. Ojämnt omfång av respektive avsnitt med vissa mycket omfattande avsnitt. Otydlig benämning på olika delar om man menar avsnitt eller sida, speciellt otydligt på sista sidan. Externa länkar som fungerar.

Layout

Textrikt. På några ställen otydlig blandning av olika storlek på underrubriker, som är många. God balans mellan text och film eller bild. Flera bra filmer (med ljud) med berörda personer. Ingen motsvarande separat text. Dessutom instruktioner med enbart ljud också utan motsvarande text. En del filmer består av bilder med ljud som vid inspelad föreläsning.

Interaktivitet

Efter filmerna finns frågor att reflektera över genom att fylla i text, som kan sparas och skickas men utan tydlig adressat.

Kommunikation

Oklart vem som tar emot det som skickas. Ingen utvärdering av själva programmet. Med så omfattande innehåll skulle en sökfunktion underlätta. Det finns en tydlig avslutning med "Nästa steg", det vill säga kontakt med rehabiliteringskoordinator. Resultat visar välmåendeformulär, som baseras på rehabiliteringskoordinatorns värden utanför programmet.

Sammanfattande bedömning

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering eller annan utvärdering av programmet. Därför görs ingen bedömning av programmets effekt vid användning i samband med sjukskrivningsprocessen för vuxna som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och/eller muskelrelaterad smärta, och som har arbetsgivare. Sjukskrivningskollen 6.0 finns tillgängligt på SoB-plattformen. Programmet är innehållsrikt med tidvis ojämn nomenklatur, bra bilder och filmer, god interaktivitet.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt eller genom annan utvärdering och inget är känt om hur det fungerar för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.