Publicerad 9 mars 2021

Förberedelser och kvalitetssäkring

En viktig förutsättning för att erbjuda patienter internetbaserat stöd och behandling är att se över hur verksamheten är organiserad, hur uppdraget ska se ut och hur införande kan gå till.

nera beskriver vad en verksamhet bör förbereda och tänka på när det gäller att organisera sitt arbete samt hur ni ansluter sig till tjänsten.

Införandestöd och utbildning, Inera

Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR

SibeR är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning och kvalitetssäkring av psykologisk internetbehandling. SibeR ger möjlighet att säkra vårdens kvalitet med hjälp av standardiserade mått och regelbunden återkoppling till anslutna enheter.

SibeRs kvalitetsmått gäller tillgänglighet, diagnostisk bedömning, behandlingseffekt och fullföljande. Registerdata ska främst ge återkoppling till den lokala enheten som bedriver internetbehandling och ge underlag till förbättringsarbete.

Idag ingår sex psykiatriska diagnoser för vuxna: depression, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, hälsoångest och insomni, för barn och unga ingår ångestsyndrom och depression. Indikationerna utökas allteftersom fler behandlingsprogram införs i reguljär vård.

Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset