Publicerad 8 mars 2021

Användning, stöd- och behandlingsprogram

SKR gör återkommande enkätundersökningar för att följa regionernas användning av stöd- och behandlingsprogram för internetbehandling.

Den första undersökningen gjordes 2018 och den senaste i början av 2020.

Enkätundersökning 2020

Under januari och februari 2020 samlade SKR in uppgifter från samtliga regioner kring användning av program i tjäns­ten Stöd och behandling (SoB). Syftet med undersökningen var att kartlägga utvecklingen och omfattningen av arbetet med tjänsten SoB i de olika regionerna. Kartläggningen är en beskriv­ning av nuläget och kan användas för att följa utvecklingen i regionerna över tid. En tidigare motsvarande undersökning gjordes 2018.

Svaren i 2020 års enkät visar att samtliga regioner nu använder plattformen Stöd och behandling. Det finns både upphandlade program, egenutvecklade program inom respektive region och program som är utvecklade av regioner gemensamt. Många regioner väljer att upphandla sina program. Till skillnad från behandlingsprogrammen är stödprogram ofta skapade lokalt inom respektive region där kunniga medarbetare varit delaktiga i utformningen.

Alla regioner erbjuder nu behandlingsprogram via tjänsten SoB. Av de 21 regionerna erbjuder 15 regioner även stödprogram och 11 regioner Min vårdplan. De sex regionerna som i nuläget inte använder stödprogram planerar att erbjuda, eller eventuellt erbjuda, stödprogram under 2020.

Användning av program i Stöd och behandling, enkätundersökning regioner 2020 (PDF) Pdf, 842 kB.

Statistik över användningen av Stöd och behandling

Inera presenterar statistik för användningen av Stöd och behandling. Besöksdatan i rapporterna uppdateras vid varje månadsskifte.

Statistik över användningen av Stöd och behandling, Inera

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset