Publicerad 8 mars 2021

Digital Min vårdplan, cancervården

Min vårdplan är en del av den nationella cancerstrategin och innehåller bland annat information om patientens diagnos och vilka utredningar patienten ska göra och när.

Hittills har ett 30-tal verksamheter infört en digital Min vårdplan via 1177 Vårdguiden och efterfrågan från både verksamheter och patienter är fortsatt stor.

I Min vårdplan får patienten information och stöd under sin utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning. I Min vårdplan via 1177 Vårdguiden kan patienten även skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska, läsa fördjupad information via länkar och besvara formulär.

Patienten når Min vårdplan via sin smartphone, läsplatta eller dator. Min vårdplan via 1177 Vårdguiden kan uppdateras på distans och följa med patienten genom vårdprocessen även när olika vårdgivare är involverade.

Utvärdering av Min vårdplan via 77 Vårdguiden

För att kunna utveckla Min vårdplan via 1177 Vårdguiden så att den ger patienten optimal nytta och underlättar personalens arbetssätt, genomfördes en utvärdering under våren 2019. Utvärderingen fokuserade på innehåll och användbarhet.

Utvärderingen visade att både vårdpersonal och patienter var mycket nöjda med att använda Min vårdplan via 1177 Vårdguiden. Personalen tyckte det var lätt att ge individanpassad information. Möjligheten att kommunicera med varandra elektroniskt via meddelandefunktionen uppskattades av både personal och patienter. Utvärderingen visade också att verksamheterna är positiva till att ha ett nationellt sammanställt informationsmaterial att utgå från i sitt arbete, eftersom det tar för mycket tid att själva ta fram och förvalta.

Utvärderingsrapport Min vårdplan på 1177.se RCC i samverkan, augusti 2019 (PDF) Pdf, 1 MB.

Nationell förvaltning av Min vårdplan

Baserat på resultatet av utvärderingen som genomfördes våren 2019 har RCC i samverkan påbörjat ett arbete med att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan per cancerdiagnos eller övergripande diagnosgrupp. Syftet är att öka jämlikheten och kvaliteten på informationen, att avlasta regioner och verksamheter samt att öka patientens delaktighet och trygghet.

Nationell Min vårdplan finns tillgänglig och klar att använda successivt med start runt årsskiftet 2020/21, digitalt via 1177 Vårdguiden och i pappersformat via cancercentrum.se.

Min vårdplan bröstcancer och peniscancer är publicerade. Under 2021 publiceras även Min vårdplan för diagnoserna: tjock- och ändtarmscancer, prostatacancer, äggstockscancer, huvud- och halscancer, urinblåsecancer, tumörer i centrala nervsystemet, myelom och barncancer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset