Publicerad 15 juni 2021

Internetbaserat stöd och behandling

Idag kan alla vårdgivare erbjuda internetbaserat stöd och behandling till invånaren, enskilt eller som ett komplement till annan behandling.

Sedan 2016 är samtliga regioner anslutna till den nationella tjänsten Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden på Inera. Tjänsten kan erbjudas av alla vårdgivare i regionens regi samt privata vårdgivare som regionen har avtal med. I tjänsten kan vårdgivaren på ett säkert sätt ge stöd, behandlingar och utbildningar till invånare via internet, enskilt eller som ett komplement till annan behandling.

Patienten kan få behandling på sina villkor, där de befinner sig och när de behöver. Behandlingar som kan ges över nätet är exempelvis mot ångest, depression, smärta och tinnitus. Stöd och stödprogram kan till exempel vara Min vårdplan cancer, neuropsykiatrisk bedömning, sjukskrivning och rehabilitering, träning samt matdagbok.

Process för att ta fram nya internetbaserade program

SKR har tagit fram en process för att hjälpa medlemmar med att ta fram nya internetbaserade program men även för val av befintliga program.

Process för produktion av internetbaserade program Pdf, 277 kB.

Fakta

Stöd och behandling är en nationell invånartjänst som har utvecklats och förvaltas av 1177 Vårdguiden på Inera. Utvecklingen har finansierats via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Socialdepartementet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.