Publicerad 17 september 2021

Utbildningsmaterial och stöd

SKR har tagit fram material och stöd som regionerna kan använda i sin utveckling av funktionen för koordinering.

Det finns stödmaterial vid introduktion av nya rehabiliteringskoordinatorer och för verksamhetschefer som ska rekrytera och arbetsleda rehabiliteringskoordinatorer i sin vårdverksamhet.

Material

Filmer

I serien ”Att arbeta som rehabiliteringskoordinator” finns flera filmer. De kan användas för att beskriva vad en rehabiliteringskoordinator arbetar med och hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till. Filmerna ingår även i webbutbildningen för rehabiliteringskoordinatorer.

SKR:s filmer om rehabiliteringskoordinering

Samtliga filmer inom rehabilitering

Metodbok för koordinering

Metodbok för koordinering är en praktisk vägledning till de som har uppdraget som rehabiliteringskoordinator. Boken beskriver koordinatorns arbete och hur koordinering kan utföras i praktiken, samt vilken kunskap och kompetens som krävs för uppdraget.

Metodbok för koordinering

Övrigt stöd

För att stödja rehabiliteringskoordinator vid kontakt med patienter och arbetsgivare finns formulär och mallar som går att använda.

Mallar och formulär för koordineringsarbetet

Vårdhandboken.se

På vårdhandboken.se finns information, praktiska tips, frågeformulär och andra stöd för rehabiliteringskoordinatorer. Materialet kan vara till hjälp vid kontakt med patient och arbetsgivare och underlätta koordineringen.

Koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering, vårdhandboken.se

Utbildningar rehabiliteringskoordinator

SKR har tagit fram en webbutbildning för rehabiliteringskoordinatorer i regioner.

Webbutbildning

SKR:s webbutbildning Rehabiliteringskoordinering riktar sig främst till nya rehabiliteringskoordinatorer och till verksamhetschefer. Utbildningen är indelad i sex kapitel som bland annat går igenom rehabiliteringskoordinatorns uppdrag, ansvarsområden och samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utbildningen ersätter inte andra utbildningar riktade till rehabiliteringskoordinatorer.

Webbutbildning Rehabiliteringskoordinering

Riskgruppsorienterat arbetssätt arbetsgivare

Att arbeta riskgruppsorienterat innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, organisations-, medarbetarnivå.

Handbok i riskgruppsorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset