Publicerad 17 september 2021

Digitala intyg

Läkarintyg utfärdas och skickas idag elektroniskt från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan. Flera nya intyg har vidareutvecklats inom ramen för SKR:sarbete. De nya intygen är bättre anpassade för ändamålet och enklare att använda.

Hälso- och sjukvården utfärdar uppskattningsvis mellan fyra till fem miljoner medicinska intyg varje år för olika ändamål till olika mottagare. Det kan till exempel vara olika intyg vid sjukdom för att få rätt till försäkringar eller för yrkesförare för att få fortsätta sitt arbete.

SKR verkar för att förbättra och effektivisera medicinska intyg som utfärdas av hälso- och sjukvården, bland annat för att generellt minska antalet onödiga intyg och förfrågningar när det är möjligt. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och regeländringar har också bidragit till att nya intyg behöver utvecklas.

SKRs och Ineras slutrapportering av överenskommelsens villkor 4, 2020 - ”Utökat elektroniskt informationsutbyte, dec 2020.

Slutrapport Intygstjänster - Utökat elektroniskt informationsutbyte (PDF) Pdf, 979 kB.

Intyg till arbetsgivare

SKR har i samarbete med de andra större arbetsgivarorganisationerna tagit fram nya läkarintyg vid sjukdom.

Intyg till arbetsgivare

Intyg till Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har infört två intyg för individer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Ett läkarintyg som gäller för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen och ett medicinskt utlåtande som kan användas för alla som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har tagit fram intygen i samarbete med SKR och hälso- och sjukvården.

Intyg till Arbetsförmedlingen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset