Publicerad 16 juni 2023

Försäkringsmedicinska utredningar

Lagen om försäkringsmedicinska utredningar (2018:744) innebär att regionerna ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. Utredningen är en del i bedömningen om en person får ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

Ibland behöver Försäkringskassan mer underlag än det medicinska underlaget för att kunna bedöma en individs rätt till ersättning eller stöd. En försäkringsmedicinsk utredning ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. Utredningen kan därför ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga.

Lagen reglerar ansvar, befogenheter och krav vid försäkringsmedicinska utredningar. Den försäkringsmedicinska utredningen är inte en hälso- och sjukvårdsinsats. Regionerna kan sluta avtal med exempelvis en annan region om att utföra försäkringsmedicinska utredningar. Regionen har också rätt till ersättning från staten för kostnader för utförda försäkringsmedicinska utredningar.

Förordning och föreskrift om försäkringsmedicinska utredningar

Som förtydligande till lagen finns en förordning (2018:1633) med kompletterande bestämmelser. Bland annat handlar det om hur utredningar ska utföras, vilket underlag Försäkringskassan ska ge vårdgivaren inför en utredning och hur vårdgivaren ska ersättas.

En ändringsförordning har beslutats som innebär att ersättningsnivåer har höjts och leveranstiden har ändrats till antal vardagar i stället för antal veckor. Förordningsändringen börjar gälla från den 15 juni 2023, men nya ersättningsnivåer gäller först från 1 januari 2024.

Förordning om ändring i förordningen (2018:1633), Svensk författningssamling (PDF)

Förordning om försäkringsmedicinska utredningar 2018:1633, Svensk författningssamling (PDF)

Försäkringskassan har även tagit fram föreskrifter med kompletterande bestämmelser till förordningen som berör ersättning och metodik.

Ändringar i föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar 2020, Försäkringskassan (PDF)

Föreskrift om försäkringsmedicinska utredningar 2019, Försäkringskassan (PDF)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Birgitta Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.