Publicerad 19 februari 2020

Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården

Metodboken är en praktisk vägledning för den som har eller kommer att få uppdraget som rehabiliteringskoordinator för sjukskrivna patienter.

Hälso- och sjukvården ska tillsammans med andra aktörer i samhället bidra till att sjukskrivna patienter återgår i arbete. För att underlätta detta arbete har en ny funktion successivt införts i hälso- och sjukvården, en rehabiliteringskoordinator.

Metodbok för koordinering togs fram 2016, som stöd till den nya funktionen. Metodboken är en praktisk vägledning för den som har eller kommer att få uppdraget som rehabiliteringskoordinator för sjukskrivna patienter.

Under hösten 2019 har SKR uppdaterat innehållet och anpassat Metodboken till den nya lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Större förändringar och tillägg i texter är beskrivna i bokens inledning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.