Publicerad 16 september 2020

Handbok i riskgruppsorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro

För att stödja arbetet finns metodhandboken med målgrupp personer som arbetar med HR i kommuner och regioner.

Forskning har visar att sjukfrånvaron går att förebygga och förkorta med rätt insatser. Att arbeta riskgruppsorienterat innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, organisations-, medarbetarnivå.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.