Publicerad 7 juni 2023

Grundläggande om kommunal och regional ekonomi

SKR är ett stöd för kommuner och regioner i deras arbete med att skapa stabila och förutsägbara villkor. Några områden och produkter är särskilt viktiga för nya förtroendevalda.

Finansieringsprincipen

Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn. Principen omfattar statligt beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på kommunal verksamhet.

Finansieringsprincipen

God ekonomisk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet.

Regler och principer för god ekonomisk hushållning, RUR

Få kommunens ekonomi analyserad

SKR har bildat en särskild grupp av erfarna handläggare som erbjuder en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader. En bedömning av förutsättningarna för de närmaste sex åren ingår också.

Beställ analys av kommunens ekonomi

Utjämningssystem

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Det finns många uppfattningar om vad systemet har för uppgift och vilka effekter det får på kommuners och regioners ekonomi.

Vanliga frågor om utjämningssystem

Följ Ekonomibloggen

Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR och bloggar om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

Ekonomibloggen

Ekonomirapporten

Två gånger om året släpper SKR Ekonomirapporten som ger en aktuell bild över de samhällsekonomiska förutsättningarna samt det ekonomiska läget i kommuner och regioner

Ekonomirapporten, maj 2022

Om Ekonomirapporten

Informationsansvarig

  • Madeleine Holm
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.