Publicerad 17 maj 2022

Ekonomirapporten, maj 2022

Om kommunernas och regionernas ekonomi. Utmaningar väntar kommuner och regioner efter pandemin. Verksamheten påverkas av faktorer som sektorn inte rår över. Ljust framtidsscenario har mörknat främst på grund av kriget i Ukraina. Ekonomin återhämtades snabbt efter nedstängning och restriktioner. BNP-tillväxten dämpas på grund av läget i vår omvärld. 

I år blir sektorns resultat fortsatt relativt höga men faller på grund av avveckling av statsbidrag och prisökningar. Nästa års inflation och ökade pensionskostnader äter upp god utveckling av skatteunderlagen. Demografin för sektorn är utmanande. Kompetensförsörjning blir viktig. Långsiktighet och statlig styrning förankrad i sektorns verklighet behövs. Reaktiva tillfälliga statsbidrag måste bytas ut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.