Publicerad 26 oktober 2021

Insatser för våldsutövare

Att förändra beteendet hos våldsutövare är viktigt för att förebygga våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommuner och regioner behöver stärka det arbetet – med de våldsutsattas trygghet i centrum.

Nytt ansvar för kommuner

Den 9 juni fattade riksdagen beslut om en ändring i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förändringen gäller från 1 augusti 2021.

Riksdagsbeslut om förebyggande av våld i nära relationer

Regeringens proposition: Förebyggande av våld i nära relationer (Prop. 2020/21:163)

Socialstyrelsens meddelandeblad: Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och barnfridsbrott

Finansiering till kommunerna

Det nya förslaget finansieras med 30 miljoner kronor för 2021 och 60 miljoner kronor per år från 2022. Fördelningen till kommunerna sker utifrån befolkningsstorlek, cirka 3 kronor per invånare 2021, och cirka 6 kronor per invånare 2022 . En kommun med 15 000 invånare får till exempel 88 000 kr per år från 2022.

Pengarna betalas ut genom kommunernas generella statsbidrag. Medlen är inte öronmärkta och behöver inte ansökas om, utan används så som kommunerna finner mest lämpligt.

Kvalitet i förändringsarbetet med våldsutövare

I SKR:s skrift om våldsutövare finns kunskapsstöd om hur kvaliteten kan utvecklas i arbetet med män som utövar eller har utövat våld mot kvinnor i nära relation. Skriften lyfter forskning och beprövad erfarenhet.

Skrift: Förändringsarbete med våldsutövande män

Maria Eriksson, professor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, är en av författarna till skriften. Här berättar hon hur kvaliteten kan stärkas i arbetet med våldsutövare, samtidigt som de utsattas säkerhet sätts i centrum. Föreläsningen är 38 minuter.

 

Bedöma föräldraförmåga hos våldsutövare

SKR:s skrift om barn som upplever våld lyfter forskning och ger praktiskt stöd hur socialtjänsten kan bedöma omsorgsförmåga, både hos våldsutsatta och våldsutövande föräldrar.

Barn som upplever våld - att stödja barn och bedöma föräldrars omsorgsförmåga

Nationell telefonlinje för våldsutövare

Länsstyrelsen Stockholm och Manscentrum driver en nationell stödtelefon för personer som utövar eller riskerar att utöva våld mot närstående. Du som är yrkesverksam kan också ringa hit om du vill veta vilka verksamheter för våldsutövare som finns i närheten.

Telefonlinjen Välj att sluta

Utbildning om förändringsarbete med våldsutövare

Den 2 juni 2021 arrangerade SKR en webbsänd dag om förändringsarbete med våldsutövare. Sändningen går att se i efterhand fram till 2 juni 2022.

Program:

  • Forskning och beprövad erfarenhet, Maria Eriksson professor i socialt arbete, Ersta-Sköndal-Bräcke Högskola
  • Vad innebär ändringen i socialtjänstlagen? Ylva Lindblom, förbundsjurist SKR
  • Nationell telefonlinje för våldsutövare, Länsstyrelsen
  • Behandlingsmetoder för våldsutövare, Socialstyrelsen
  • Utväg Skaraborg – samverkan mellan kommun, region och myndigheter, Kerstin Nettleblad verksamhetschef
  • Kriminalvårdens arbete med våldsutövare, Ellinor Hallebro programutbildare
  • Pojkar och unga män som utövar våld, Johan Nikula projektledare MÄN

Länk till utbildningen kostar 2 100 kronor och kan delas med kollegor inom den egna organisationen. För att köpa länken mejlar du till:

konferens@skr.se

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset