Publicerad 15 mars 2021

Förändringsarbete, våldsutövare

Att förändra beteendet hos våldsutövare är en viktig del i arbetet att förebygga våld. SKR har tagit fram kunskapsstöd hur kommuner och regioner kan utveckla arbetet med våldsutövande män, samtidigt som de utsattas trygghet sätts i centrum.

Förändringsarbete med våldsutövare män är ett relativt nytt område där kommuner och regioner efterfrågar mer kunskap. I en skrift lyfts forskning och beprövad erfarenhet från professionella på fältet. Syftet är att bidra med kunskap om hur kvaliteten kan utvecklas i arbetet med män som utövar eller har utövat våld mot kvinnor i nära relation.

Förändringsarbete med våldsutövande män

Vid ett webbinarium lyfts utvecklingsområden, kunskap och slutsatser utifrån skriften Förändringsarbete med våldsutövande män. Medverkar gör Maria Eriksson, professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Michael af Geijersstam Ottow, enhetschef Kriscentrum Kristianstad och Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, SKR.

Kontakta oss om du vill ta del av filmen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset