Publicerad 19 april 2023

Om digital workshop

Workshopen om lönespridning vänder sig till arbetsgivarrepresentanter eller lokalt fackliga företrädare med ansvar för lönebildningsprocessen. Den består av filmer och diskussionsfrågor och tar ungefär en arbetsdag att genomföra. Här samlas information om workshopen.

Syfte

Workshopen fungerar som ett stöd i arbetet med en ändamålsenlig och önskvärd lönestruktur och lönespridning. Den lokala dialogen, lokala parter emellan och den lokala arbetsgivarens förutsättningar, är nyckeln i arbetet.

Stöd ges i form av exempel på verktyg i hur man kan ta sig an frågan om lönespridning, och där ni anpassar verktygen utifrån lokala förutsättningar.

Frågan om lönespridning, i kombination med flera andra viktiga delar , bidrar till en ökad attraktivitet för vår sektor och på så sätt är en del i att bidra till att klara kompetensutmaningen.

Upplägg

Workshopen går att ta del av när som helst. Den består av ett antal kortare filmer med efterföljande diskussionsfrågor kopplat till varje film.

Tidsåtgång

Beräknad tidsåtgång är svår att uppskatta eftersom ni själva styr vilka filmer ni vill se och längden på era diskussioner, men grovt uppskattat är längden något mindre än en arbetsdag.

Ni bokar förslagsvis en lokal som passar er själva vad gäller plats och storlek och som har möjlighet att visa webbsända filmer med bra ljud och kvalitet.

Innehåll

Workshopen innehåller korta filmer på följande teman:

  1. Kompetensutmaningar som vår sektor befinner sig i
  2. Lönespridningen ur ett statistiskt perspektiv
  3. Olika verktyg och angreppssätt om lönespridning
  4. Metodstöd till att eventuellt arbeta med frågan framåt
  5. Forskaren Teresia Stråberg och rättviseupplevelser i samband med individuell lön.

Målgrupp

Workshopen vänder sig till arbetsgivarrepresentanter eller lokalt fackliga företrädare med ansvar för lönebildningsprocessen inom er organisation och som arbetar strategisk med lönebildning.

Det är att föredra att lokala parter går igenom workshopen tillsammans. På så sätt bidrar man gemensamt till den lokala lönebildningsprocessens utveckling.

Workshoppen vänder sig framför allt till lokala fackliga företrädare från OFR Allmän Kommunal Verksamhet (OFR AKV, bestående av fackförbunden Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Fackförbundet Scen & Film) och som representerar sina respektive organisationer samt möter arbetsgivaren i dialogen kring lönebildningsprocessen för er organisation.

Andra målgrupper

Hela eller delar av materialet från kursen står er även fritt att använda i andra sammanhang, till exempel i samband med HR- eller chefsutbildningar, vid Arbetsplatsträffar såväl som för fackligt förtroendevalda.

Antal deltagare

Frågan om lön, ändamålsenligt lönespridning och önskvärd lönestruktur berör hela den lokala arbetsgivarens organisation och är inte enbart koncentrerad till medarbetare som omfattas av HÖK OFR AKV eller lokala fackliga som arbetar utifrån löneavtalet HÖK OFR AKV. Även andra fackliga organisationer omfattas därmed.

Det kan alltså finnas en poäng i att involvera även andra fackliga organisationers företrädare. Dock är tanken att vid workshopen ha löpande diskussioner i samband med varje film och ett för stort antal deltagare kan försvåra dialogen.

I syfte att främja en konstruktiv dialog är rekommenderat antal deltagare mellan 3 till 10 personer.

Förutsättningar och förkunskaper

Deltagare förutsätts ha en grundkunskap om löneavtalet och lokal lönebildning, till exempel en förståelse för att löneavtalet bygger på lokala förutsättningar och individuell lönesättning, att lönespridning är en del av en övergripande lönepolitik som innefattar en framarbetad målbild om önskvärd lönestruktur. Diskussioner om lönestruktur och lönespridning bygger givetvis på hela lönen och inte på det årliga lönepåslaget.

Deltagare förutsätts också ha ett ansvar i den årliga löneöversynen och vara insatta i den egna organisationens lönepolitik och lokala förutsättningar.

Kontaktpersoner

Här kan du ställa en fråga till kontaktpersonen från respektive part.

SKRSobonaVisionAkademikerförbundet, SSRKontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.