Publicerad 30 juni 2021

Om digital workshop

Workshopen om lönespridning vänder sig till arbetsgivarrepresentanter eller lokalt fackliga företrädare med ansvar för lönebildningsprocessen. Den består av filmer och diskussionsfrågor och tar ungefär en arbetsdag att genomföra. Här samlas information om workshopen.

Syfte

Workshopen fungerar som ett stöd i arbetet med en ändamålsenlig och önskvärd lönestruktur och lönespridning. Den lokala dialogen, lokala parter emellan och den lokala arbetsgivarens förutsättningar, är nyckeln i arbetet.

Stöd ges i form av exempel på verktyg i hur man kan ta sig an frågan om lönespridning, och där ni anpassar verktygen utifrån lokala förutsättningar.

Frågan om lönespridning, i kombination med flera andra viktiga delar , bidrar till en ökad attraktivitet för vår sektor och på så sätt är en del i att bidra till kompetensförsörjningen.

Upplägg

Workshopen går att ta del av när som helst. Den består av ett antal kortare filmer med efterföljande diskussionsfrågor kopplat till varje film.

Tidsåtgång

Beräknad tidsåtgång är svår att uppskatta eftersom ni själva styr längden på era diskussioner men grovt uppskattat är längden något mindre än en arbetsdag.

 • Workshopen består av 13 filmer om totalt 3 timmar
 • Våra egna tankar om diskussionslängd ger en diskussionstid om totalt 2 timmar och 30 minuter
 • Total längd blir då 5 timmar och 30 minuter

Med paus för fika och eventuellt lunch blir det då något mindre än en arbetsdag.

Lokal

Ni bokar förslagsvis en lokal som passar er själva vad gäller plats och storlek och som har möjlighet att visa webbsända filmer med bra ljud och kvalitet.

Innehåll

Workshopen innehåller korta filmer på följande teman:

 1. En introduktion om workshopens syfte och innehåll med centrala parter
 2. Kompetensförsörjningsutmaningar som vår sektor står inför
 3. Lönespridningen ur ett statistiskt perspektiv
 4. Parternas syn på varför lönespridning är viktigt
 5. Olika verktyg och angreppssätt om lönespridning
 6. Metodstöd till att eventuellt arbeta med frågan framåt
 7. Forskaren Teresia Stråberg och rättviseupplevelser i samband med individuell lön.

Målgrupp

Workshopen vänder sig till arbetsgivarrepresentanter eller lokalt fackliga företrädare med ansvar för lönebildningsprocessen inom er organisation och som arbetar strategisk med lönebildning.

Det är att föredra att lokala parter går igenom workshoppen ihop. På så sätt bidrar man gemensamt till den lokala lönebildningsprocessens utveckling.

Workshoppen vänder sig framför allt till lokala fackliga företrädare från OFR Allmän Kommunal Verksamhet (OFR AKV, bestående av fackförbunden Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Fackförbundet Scen & Film) och som representerar sina respektive organisationer samt möter arbetsgivaren i dialogen kring lönebildningsprocessen för er organisation.

Andra målgrupper

Hela eller delar av materialet från kursen står er även fritt att använda i andra sammanhang, till exempel i samband med HR- eller chefsutbildningar, vid Arbetsplatsträffar såväl som för fackligt förtroendevalda.

Antal deltagare

Frågan om lön, ändamålsenligt lönespridning och önskvärd lönestruktur berör hela den lokala arbetsgivarens organisation och är inte enbart koncentrerad till medarbetare som omfattas av HÖK AKV eller lokala fackliga som arbetar utifrån HÖK AKV. Även andra fackliga organisationer omfattas därmed.

Det kan alltså finnas en poäng i att involvera även andra fackliga organisationers företrädare. Dock är tanken att vid workshopen ha löpande diskussioner i samband med varje film och ett för stort antal deltagare kan försvåra dialogen.

I syfte att främja en konstruktiv dialog är rekommenderat antal deltagare mellan 3 till 10 personer.

Förutsättningar och förkunskaper

Deltagare förutsätts ha en grundkunskap om löneavtalet och lokal lönebildning, till exempel en förståelse för att löneavtalet bygger på lokala förutsättningar och individuell lönesättning, att lönespridning är en del av en övergripande lönepolitik som innefattar en framarbetad målbild om önskvärd lönestruktur. Diskussioner om lönestruktur och lönespridning bygger givetvis på hela lönen.

Deltagare förutsätts också ha ett ansvar i den årliga löneöversynen och vara insatta i den egna organisationens lönepolitik och lokala förutsättningar.

Kontaktpersoner

Här kan du ställa en fråga till kontaktpersonen från respektive part.

SKRSobonaVisionAkademikerförbundet, SSRInformationsansvarig

 • Vincent Paciello Lundvall
  Förhandlare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef