Publicerad 19 mars 2021

Utvecklad lokal lönebildning

SKR, Sobona och Kommunal anordnade under hösten 2018 konferenser om att utveckla lönebildningen. Nu finns en filmad sammanfattning av konferensen.

SKR, Sobona och Kommunal anordnade under hösten 2018 gemensamma lönekonferenser i syfte att ge ytterligare stöd för utveckling av den lokala lönebildningen. Konferenserna riktade sig till arbetsgivarrepresentanter och fackliga förtroendevalda som arbetar strategiskt med lönebildning och förhandlar lönefrågor.

Nu finns en filmad version av konferensen som riktar sig till samma målgrupper och till de medlemmar som inte hade möjlighet att närvara eller som vill få förnyad inspiration i sitt partsgemensamma arbete kring lön. Det finns även möjlighet att ta del av presentationen.

Utveckla lönebildningen (PowerPoint) Powerpoint, 282 kB.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.