Publicerad 6 september 2021

Digital workshop om lönespridning

Workshopen om lönespridning är för dig som är arbetsgivarrepresentant eller facklig företrädare med ansvar för den lokala lönebildningsprocessen. Den innehåller filmer och diskussionsfrågor.

Arrangörer är SKR, Sobona, Vision och Akademikerförbundet SSR.

Innan workshopen

Information om upplägg, innehåll, målgrupper och förkunskaper

Workshop om lönespridning

1. Introduktion

Diskussionsfrågor

 1. Nu har ni hört centrala parters syn gällande syftet med workshopen. Vilka är era mål och syften med att delta i workshopen?
 2. Vilka anser ni är era största utmaningar vad gäller lönespridning?
 3. Skiljer sig dessa åt, sett från arbetsgivarsidan respektive den fackliga sidan?

2. Kompetensförsörjning och vår sektors utmaningar

I detta avsnitt får vi ett brett perspektiv hur kompetensförsörjningsutmaningarna ser ut för kommuner och regioner samt hur SKR arbetar med att möta dessa utmaningar.

Bilder från filmen: vår sektors utmaningar (PDF) Pdf, 1 MB.

Diskussionsfrågor

 1. Hur ser det ut i er organisation, vad är era största rekryteringsutmaningar utifrån demografiska förändringar?
 2. Största utmaningar utifrån andra faktorer?

3. Att mäta lönespridning - ett statistiskt perspektiv

I detta avsnitt går vi igenom frågorna: Vad är lönespridning? Hur mäts lönespridning hos er? Var mäter man? När mäter man?

Bilder från filmen: Att mäta lönespridning, (PDF) Pdf, 350 kB.

Diskussionsfrågor

 1. Hur har er förståelsen av lönestrukturen förändrats när ni fått se flera kompletterande metoder? Blir det tydligare med hur lönestrukturen ser ut och att förstå vad som påverkar lönestrukturen och lönespridningen?
 2. Vilka statistiska analysmetoder använder ni lokalt?
 3. Skulle ni kunna utöka med fler metoder?
 4. Framkommer något mönster i det underlag ni har?

4. Varför är lönespridning viktigt?

I denna film problematiseras och vidareutvecklas det som framförts hittills vad gäller kompetensförsörjning och frågan om lönekarriär.

Diskussionsfrågor

Lönestruktur och lönespridning

 1. För yrkesgrupper med en sammanpressad lönespridning, hur ser ni att dessa yrken kan utvecklas för att vara attraktiva i framtiden?
 2. Vad är framtidsperspektivet för dessa yrken i ljuset av kompetensförsörjningen?

Lönekarriär och karriärvägar

 1. Vad finns det för utvecklingsmöjligheter inom ett yrke?
 2. Vilka karriärsteg utanför yrkesgruppen är vanliga och därmed att se som en del av en yrkeskarriär?
 3. Hur ser skillnaderna ut mellan olika yrkesgrupper vad gäller karriärvägar?
 4. Om skillnader finns, varför tror ni att det är så?

5. Verktyg – exempel på hur lönespridning kan främjas

Verktyg 1 - Hur uppnår vi målbilden om lönespridning?

I denna film ges exempel på faktorer och arbetssätt som främjar en ökad lönespridning

 • Ett förarbete med lönekartläggningar och arbetsvärderingar
 • Framtagande av målbild om en framtida önskvärd lönestruktur
 • Den interna besluts- och förankringsprocessen med politisk ledning, chefer, fackförbund etcetera
 • Kommunicering utåt till chefer och medarbetare
 • Måluppföljning

Exemplet kommer från en större region.

Bilder från filmen: önskvärd lönestruktur och förankringsarbete (PDF) Pdf, 50 kB.

Diskussionsfrågor

 1. Arbetar ni med motsvarande verktyg?
 2. Om nej, skulle ni kunna implementera hela eller delar motsvarande detta?
 3. Om ja, hur ligger ni till utvecklingsmässigt jämfört med vad ni hört?
 4. Finns det delar ni kan komplettera med?

Verktyg 2 – Att som chef se lönestrukturen och chefssamverkan

I denna film får vi exempel på hur man kan visualisera lönespridningen inom en enhet och hur en enskild chef kan få en ökad förståelse för hur det ser ut med den egna gruppens lönestruktur. Vi får också höra om hur chefer kan samverkan i att identifiera vilka som bör prioriteras. Exemplet kommer från Region Uppsala, Folktandvården.

Verktyg 3 – Identifiering av viktiga processer och nyckelfunktioner

I denna film ges exempel på hur en verksamhet kan arbeta med att identifiera viktiga processer, nyckelfunktioner och nyckelindivider för att på så sätt arbeta med prioriteringar utifrån löneperspektivet. Exemplet kommer från Norrtälje kommun.

Bilder från filmen: Viktiga processer och nyckelfunktioner (PowerPoint) Powerpoint, 186 kB.

Verktyg 4 – Att synliggöra lönestrukturen, stödverktyg till chefen

I den här filmen får vi höra hur en chef kan se lönestrukturen sina medarbetare och hur chefen får stöd i att använda detta. Exemplet kommer från Örebro stad.

Bilder från filmen: Chefsverktyg vid lönespridning (PowerPoint) Powerpoint, 319 kB.

Verktyg 5 – Förutsättningar för att som chef våga öka lönespridningen

I denna film går vi igenom viktiga förutsättningar för att som chef våra öka lönespridningen. Filmen är baserad på samlade erfarenheter från SKR:s förhandlare.

 • Lönebildning som en del i verksamhetsplaneringen
 • Transparens, förankring och dialog om lönebildningsprocessen
 • Framtagning av lönekriterier som en del av lönebildningsprocessen med mera

Bilder från filmen: Våga lönesprida (PowerPoint) Powerpoint, 142 kB.

Diskussionsfrågor – chefers roll, film 2-5

 1. Arbetar ni i dag på motsvarande sätt?
 2. Om nej, skulle ni kunna implementera hela eller delar motsvarande det som omnämns i filmen?
 3. Om ja, hur ligger ni till utvecklingsmässigt jämfört med vad ni hört?
 4. Finns det delar ni kan komplettera med?

Verktyg 6 – Nya nyckelroller för verksamheten

I denna film får vi höra om hur man genom att skapa nya funktioner och roller inom verksamheten kan bidra till att bättre uppnå verksamhetsmålen. Som en indirekt effekt uppnås även en ökad lönespridning. Exemplet kommer från Gävle kommun.

Verktyg 7 – Karriärutvecklingsmodeller

Hur kan man skapa tydlighet för chefer och medarbetare i de utvecklingsmöjligheter och de karriärvägar som finns? I detta exempel får vi se vilka fördelar som ett karriärsystem kan medföra. Exemplet kommer från Västra Götalandsregionen.

Film om karriärutvecklingsmodeller, Vimeo

Diskussionsfrågor – nya verksamhetsroller för medarbetarna, film 6-7

 1. Arbetar ni i dag med motsvarande verktyg?
 2. Om nej, skulle ni kunna implementera hela eller delar motsvarande det som omnämns i filmen?
 3. Om ja, hur ligger ni till utvecklingsmässigt jämfört med vad ni hört?
 4. Finns det delar ni kan komplettera med?

6. Diskussion baserat på helheten

 1. Vad är era reflektioner efter att ha sett samtliga filmer?
 2. Har ni egna goda exempel utöver de presenterade?

7. Metodstöd i att arbeta med förändringsarbete

Som ett stöd i att arbeta med frågan om att uppnå en ändamålsenligt lönestruktur och ökad lönespridning finns här ett exempel på metodstöd.

Metodstödet kan användas för att strukturera arbete med lönespridning och också hjälpa er i att prioritera bland de olika delar som ni väljer att arbeta med. Alla filmer som ni tittat på och diskussionerna som ni haft utgör också ett stöd i att kunna identifiera vad ni vill fokusera på i ert arbete med lönespridning och lönestrukturfrågorna.

8. En inspirationsföreläsning om individuell och prestationsbaserad lön med Teresia Stråberg, IPF

Teresia Stråberg, forskare och konsult vid IPF – Institutet för personal och företagsutveckling - berättar om sin forskning kring rättviseupplevelser i samband med individuell lön.

Diskussionsfrågor

Frågor angående lönerättvis

 1. Vad tänker du när du hör begreppet lönerättvisa, det vill säga vad betyder det för dig?
 2. Kan en löneförhöjning anses vara rättvis, även om den som fått den inte anser det?
 3. Är det rättvist att de som arbetar lite bättre och upplevs bidra mer till verksamheten också belönas lite mer?
 4. Är det rättvist att två personer med olika bakgrund, ålder och kön, som utför sitt arbete precis lika bra, ska ha olika lön?

Frågor angående lönekriterier

 1. Hur kan man göra lönekriterierna trovärdiga och användbara?
 2. Hur skapar man verklig förståelse kring kriterierna?
 3. Hur kan man skapa samsyn kring vad som ska belönas?

Frågor angående utmaningar och framgångsfaktorer kring kommunikation/motivation

 1. Vilka utmaningar möter du i din vardag gällande kommunikation/motivation kring lönefrågor?
 2. När fungerar det bäst? Under vilka förhållanden/situationer? Vad är det som gör att det fungerar?

9. Avslut och väg framåt

Vi som centrala parter hoppas att ni som genomfört denna digitala workshop har fått med er intressanta inspel till ert lokala arbete kring lönebildning och lönespridning.

Ytterligare verktyg och förslag?

Har ni ytterligare exempel på verktyg och exempel ni skulle vilja dela med er av? Mejla då dessa till oss enligt kontaktuppgifter.

Uppföljning och utvärdering av ert arbete?

Är ni som organisation intresserade av att under kommande åren arbeta med att försöka nå en ändamålsenlig lönestruktur och ökad lönespridning och samtidigt ge centrala parter möjlighet till att efter några år intervjua er kring framgångsfaktorer i ert arbete? Mejla då gärna till oss enligt kontaktuppgifter.

Kontakt

SKR

Vincent Paciello Lundvall08-452 72 84
vincent.paciellolundvall@skr.se

Karin Nordin, 08-452 77 65
karin.nordin@skr.se

Sobona

Cecilia Tazewell08-452 72 69
cecilia.tazewell@sobona.se

Vision

Carl Eos08-789 64 41
Carl.Eos@Vision.se

Akademikerförbundet SSR

Malin Fröjmark08-617 44 39
malin.frojmark@akademssr.se

10. Utvärdering av workshopen

Vi är nyfikna på vad ni tycker om workshopen och tar gärna emot feedback.

Ge återkoppling om workshopen via denna enkät

Kontaktpersoner

Här kan du ställa en fråga till kontaktpersonen från respektive part.

SKRSobonaVisionAkademikerförbundet, SSRInformationsansvarig

 • Vincent Paciello Lundvall
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef