Publicerad 25 april 2024

Digital workshop om lönespridning

Workshopen om lönespridning är för dig som är arbetsgivarrepresentant eller facklig företrädare med ansvar för den lokala lönebildningsprocessen. Den innehåller filmer och diskussionsfrågor.

Arrangörer är SKR, Sobona, Vision och Akademikerförbundet SSR.

Innan workshopen

Information om upplägg, innehåll, målgrupper och förkunskaper

Workshop om lönespridning

1. Kompetensutmaningen i vår sektor

I detta avsnitt får vi ett brett perspektiv hur kompetensutmaningarna ser ut för kommuner och regioner samt hur SKR arbetar med att möta dessa utmaningar.

Diskussionsfrågor

 1. Hur ser det ut i er organisation, vad är era största rekryteringsutmaningar utifrån demografiska förändringar?
 2. Största utmaningar utifrån andra faktorer?

2. Att mäta lönespridning - ett statistiskt perspektiv

I detta avsnitt går vi igenom frågorna: Vad är lönespridning? Hur mäts lönespridning hos er? Var mäter man? När mäter man?

Diskussionsfrågor

 1. Vilka statistiska analysmetoder använder ni lokalt?
 2. Skulle ni kunna utöka med fler metoder?
 3. Tar ni med er något från filmen som skulle kunna underlätta ert lokala analysarbete och er förståelse?

3. Verktyg – exempel på hur lönespridning kan främjas

Verktyg 1 - Hur uppnår vi målbilden om lönespridning?

I denna film ges exempel på faktorer och arbetssätt som främjar en ökad lönespridning

 • Ett förarbete med lönekartläggningar och arbetsvärderingar
 • Framtagande av målbild om en framtida önskvärd lönestruktur
 • Den interna besluts- och förankringsprocessen med politisk ledning, chefer, fackförbund etcetera
 • Kommunicering utåt till chefer och medarbetare
 • Måluppföljning

Exemplet kommer från en större region.

Diskussionsfråga

Vad tar ni med er från exemplen, finns det delar som ni skulle kunna arbeta vidare med?

Verktyg 2 Adda lönelänken

I denna film får vi exempel på ett lönestatistiskt verktyg, Adda Lönelänken. Verktyget ger arbetsgivaren möjlighet att analysera sin lönebild, visa på lönespridning och lönerelationer mellan olika grupper, göra bedömningar utifrån önskvärd lönestruktur och göra beräkningar för kostnader av justeringar av lönestrukturen. Verktyget finns att tillgå hos Adda.

Lönelänken, Adda Kompetens

Verktyg 3 – Att som chef se lönestrukturen och chefssamverkan

I denna film får vi exempel på hur man kan visualisera lönespridningen inom en enhet och hur en enskild chef kan få en ökad förståelse för hur det ser ut med den egna gruppens lönestruktur. Vi får också höra om hur chefer kan samverkan i att identifiera vilka som bör prioriteras. Exemplet kommer från Region Uppsala, Folktandvården.

Verktyg 4 – Att synliggöra lönestrukturen, stödverktyg till chefen

I den här filmen får vi höra hur en chef kan se lönestrukturen sina medarbetare och hur chefen får stöd i att använda detta. Exemplet kommer från Örebro stad.

Verktyg 5 – Identifiering av viktiga processer

I denna film ges exempel på hur en verksamhet kan arbeta med att identifiera viktiga processer, nyckelfunktioner och nyckelindivider för att på så sätt arbeta med prioriteringar utifrån löneperspektivet. Exemplet kommer från Norrtälje kommun.

Verktyg 6 – Nya nyckelroller för verksamheten

I denna film får vi höra om hur man genom att skapa nya funktioner och roller inom verksamheten kan bidra till att bättre uppnå verksamhetsmålen. Som en indirekt effekt uppnås även en ökad lönespridning. Exemplet kommer från Gävle kommun.

Diskussionsfråga

Vad tar ni med er från exemplen, finns det delar som ni skulle kunna arbeta vidare med?

4. Diskussion baserat på helheten

 1. Vad är era reflektioner efter att ha sett samtliga filmer?
 2. Har ni egna goda exempel utöver de presenterade?

5. Metodstöd i att arbeta med förändringsarbete

Som ett stöd i att arbeta med frågan om att uppnå en ändamålsenligt lönestruktur och ökad lönespridning finns här ett exempel på metodstöd.

Metodstödet kan användas för att strukturera arbete med lönespridning och också hjälpa er i att prioritera bland de olika delar som ni väljer att arbeta med. Alla filmer som ni tittat på och diskussionerna som ni haft utgör också ett stöd i att kunna identifiera vad ni vill fokusera på i ert arbete med lönespridning och lönestrukturfrågorna.

6. En inspirationsföreläsning om individuell och prestationsbaserad lön med Teresia Stråberg, IPF

Teresia Stråberg, forskare och konsult vid IPF – Institutet för personal och företagsutveckling - berättar om sin forskning kring rättviseupplevelser i samband med individuell lön.

Diskussionsfrågor

Frågor angående lönerättvisa

 1. Vad tänker du när du hör begreppet lönerättvisa, det vill säga vad betyder det för dig?
 2. Kan en löneförhöjning anses vara rättvis, även om den som fått den inte anser det?
 3. Är det rättvist att de som arbetar lite bättre och upplevs bidra mer till verksamheten också belönas lite mer?
 4. Är det rättvist att två personer med olika bakgrund, ålder och kön, som utför sitt arbete precis lika bra, ska ha olika lön?

Frågor angående lönekriterier

 1. Hur kan man göra lönekriterierna trovärdiga och användbara?
 2. Hur skapar man verklig förståelse kring kriterierna?
 3. Hur kan man skapa samsyn kring vad som ska belönas?

Frågor angående utmaningar och framgångsfaktorer kring kommunikation/motivation

 1. Vilka utmaningar möter du i din vardag gällande kommunikation/motivation kring lönefrågor?
 2. När fungerar det bäst? Under vilka förhållanden/situationer? Vad är det som gör att det fungerar?

7. Avslut och vägar framåt

Vi som centrala parter hoppas att ni som genomfört denna digitala workshop har fått med er intressanta inspel till ert lokala arbete kring lönebildning och lönespridning.

Uppföljning och utvärdering av ert arbete?

Är ni som organisation intresserade av att under kommande åren arbeta med att försöka nå en ändamålsenlig lönestruktur och ökad lönespridning och samtidigt ge centrala parter möjlighet till att efter några år intervjua er kring framgångsfaktorer i ert arbete?

Kontaktpersoner

Här kan du ställa en fråga till kontaktpersonen från respektive part.

SKRSobonaVisionAkademikerförbundet, SSRKontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.