Publicerad: 27 oktober 2020

Fördjupning öppen förskola för språk och integration

Här kan du ta del av rapporter som tagits fram genom satsningen.

Intervjustudie med utrikes födda kvinnor som besöker öppna förskolor

För mig och mitt barn, intervjustudie med utrikes födda kvinnor som besöker öppna förskolor

Utvärdering av fem kommuners arbete med öppen förskola som stöd

Rapporten Ett steg in utvärderar fem kommuners verksamheter med öppna förskolor som samordnar insatser för språkträning och annat stöd för integration.

Ett steg in, SKR:s webbutik

Kort folder om SKR:s satsning Öppen förskola för språk och integration

SKR:s arbete med satsningen Öppen förskola för språk och integration, SKR:s webbutik

Kunskapsöversikt om öppen förskola för integration

SKR:s kunskapsöversikt innehåller en sammanställning av aktuell kunskap och forskning på området.

Öppen förskola öppnar många dörrar, SKR:s webbutik

I filmen berättar Elin Törner om förutsättningar för utländska kvinnors etablering, förskolan och barn med utländsk bakgrund samt hur öppen förskola kan möta dessa utmaningar.

Delrapport till regeringen efter satsningens första år

Delrapport från mars 2019 som beskriver föreslagna och pågående aktiviteter samt en strategi för kommande arbete.

Delrapport till regeringen efter satsningens första år (PDF, nytt fönster)

Filmer om öppen förskola

Satsningen Öppen förskola för språk och integration har spelat in flera filmer om öppen förskola.

Deltagare på öppen förskola berättar

En besökare på öppna förskolan berättar varför verksamheten är viktig för henne.

Öppna förskolan – vägen till integration

Den öppna förskolan kan vara en väg att snabbare komma i studier och arbete för utrikes födda kvinnor. Drygt 200 kommuner har öppna förskolor och cirka 100 av dem erbjuder riktade insatser mot utrikes födda föräldrar. Så potentialen är stor. På öppna förskolor idag erbjuds bland annat språkträning, samhällsinformation, yrkesvägledning, hälsoinformation och stöd att börja vanlig förskola. SKL driver satsningen Öppen förskola för språk och integration.

Öppen förskola förankrad på alla nivåer

Olika företrädare från Malmö stad berättar om hur öppen förskola används som en strategisk resurs och investering för kommunens verksamhet.

Illustrationer som kommuner kan använda

SKR har friköpt fyra illustrationer som kommuner kan använda för att informera om verksamhet med koppling till integrationssatsningar på öppen förskola. OBS! Endast kommuner har rätt att använda bilderna, och denna text ska finnas med: "Illustration: Kristine Widlert".

Om du vill ladda ner en bild, klicka på miniatyrbilden nedan för att göra den större. Högerklicka sedan på bilden och välj "Spara bild som".

Öppen förskola
Samhällsorientering
Språklektion
Språkstöd

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare
  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!