Publicerad: 6 oktober 2020

Trafik, infrastruktur

Kommuner och regioner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt.

Stensättning med gatsten i stadsmiljö

För utveckling, jämförelser och statistik av kommunernas väghållning. Nationell gatustatistik i Kolada.

SKR har sammanställt information för kommuner och regioner med anledning av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

SKR tycker

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!