Publicerad: 27 november 2019

Trafik, infrastruktur

Kommuner och regioner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt.

Stensättning med gatsten i stadsmiljö

En webbaserad tjänst för utveckling, jämförelser och statistik av kommunernas väghållning.

För att stödja de regionala kollektivtrafikmyndigheterna tar SKR fram Öppna jämförelser för kollektivtrafiken.

SKR tycker

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!