Publicerad 29 mars 2023

Synpunkter på genomförd planeringsprocess

Uppföljning av arbetet med nationell plan för transportinfrastruktur och länsplaner för regional transportinfrastruktur 2022-2033. I den här rapporten sammanställs resultaten från en uppföljning (2022) av arbetet med nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen 2022-2033. Resultatet jämförs med tidigare motsvarande uppföljningar. Samtal med företrädare för regioner och kommuner har kompletterat den enkät som utgör grund i uppföljningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.