Publicerad 19 april 2024

Kollektivtrafik, persontransporter

Här hittar du som arbetar med kollektivtrafik stöd i ditt arbete.

Regional kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen, som utgår från EU:s kollektivtrafikförordning.

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, Riksdagen

EU:s kollektivtrafikförordning (PDF)

4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva år 2030

SKR står bakom målet att 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva år 2030. Till målet hör också en vision om att kollektivtrafiken är en grön, inkluderande grund för hållbara samhällen efter 2030. Syftet är att utveckla kollektivtrafiken framåt och öka marknadsandelen av de motoriserade resorna.

Målformuleringarna har tagits fram tillsammans med branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen. De ersätter sedan 2022 det tidigare fördubblingsmålet om att fördubbla resandet med kollektivtrafik till 2030, och att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på sikt.

Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik

SKR är med i samarbetet Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Övriga samarbetspartners är Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna och Jernhusen. Inom Partnersamverkan har en branschgemensam avtalsprocess och modellavtal tagits fram med syfte att få bättre affärsmässighet i upphandlingar.

Partnersamverkan.se

Persontrafik – mässa och konferens

SKR är med och arrangerar Persontrafik, som är en mässa och konferens som anordnas varannat år. Persontrafik är en mötesplats för alla som arbetar med persontransporter.

Nästa Persontrafik är i Göteborg den 5–7 november 2024.

Persontrafik

SKR tycker

Publikationer

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.