Publicerad 13 juni 2023

Trafiksäkerhetslyftet, nytt stödmaterial till kommunens arbete med trafiksäkerhet

Nu finns ett nytt stödmaterial för kommunernas systematiska arbete med trafiksäkerhet. Oavsett kommunens storlek eller hur långt arbetet med trafiksäkerhet har kommit ger Trafiksäkerhetslyftet stöd på både grundläggande och mer avancerad nivå.

Prem Huq, handläggare på SKR

Prem Huq, handläggare på SKR.

Trafiksäkerhetslyftet består av ett formulär för självbedömning, en handledning för en dialogbaserad genomförandeprocess och åtta olika teman med tillhörande förslag på hjälpande aktiviteter.

– Jag hoppas och tror att Trafiksäkerhetslyftet är ett bra stöd till kommunerna. Ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete är långsiktigt och innebär att jobba med kontinuerliga förbättringar utifrån sitt nuläge och sitt önskade läge, säger Prem Huq, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs mer om och ta del av stödmaterialet i Trafiksäkerhetslyftet

Om Trafiksäkerhetslyftet

Trafiksäkerhetslyftet är en omarbetning av den tidigare så kallade trafiksäkerhetsrevisionen. Omarbetningen genomfördes inom ramen för det forsknings- och innovationsprogram som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) drev tillsammans med Trafikverket. I arbetet har tjänstepersoner från ett flertal svenska kommuner intervjuats. Till projektet har även en referensgrupp varit knuten med representanter från Göteborgs stad, Lidköpings kommun, Malmö stad, Mjölby kommun, Stockholms stad, Sundsvalls kommun, Umeå kommun, Örebro kommun och Trafikverket.

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.