Publicerad 24 mars 2021

Cykeltrafik

Många väljer att cykla till och från jobbet eller skolan. Det innebär fördelar som bättre miljö, stora hälsoeffekter och attraktiva städer. Samtidigt ställer det krav på att cykelvägnätet är väl planerat och håller god standard.

Sveriges kommuner och regioner satsar för att förbättra villkoren för cyklister. I flera kommuner och regioner pågår arbete med att ta fram planer, program och strategier för cykel. SKR arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för alla som väljer att cykla så att de kan göra det på ett säkert och smidigt sätt. Vi arrangerar konferenser och seminarier, bevakar cykelfrågor på nationell nivå samt sprider goda exempel och kunskap i form av handböcker, rapporter och skrifter.

Cykelkonferensen

SKR arrangerar årligen den Nationella cykelkonferensen – Sveriges stora mötesplats för cykelfrågor! Konferensen arrangeras i samarbete md Trafikverket och vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor i kommunen, regionen, staten eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering.

Dokumentation från tidigare cykelkonferenser

Cykelkonferens 2019

Cykelkonferens 2018

Nätverk för nationellt arbete

SKR deltar i Nationella cykelrådet som leds av Trafikverket och är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Nationella cykelrådet tar fram det Nationella cykelbokslutet som årligen följer upp och redovisar cyklandets utveckling.

Nationella cykelrådet

Beteendepåverkande åtgärder för cykel

God samhällsinformation som når ut är viktigt för att trafikanter ska kunna göra medvetna val, både vad gäller val av färdsätt och utrustning. SKR:s projekt om Insatser för ökad och säker cykling lyfter fram framgångsrika idéer och åtgärder som kommuner kan använda för att utveckla sitt arbete i.

Projektet är resultatet av det regeringsuppdrag som SKR tilldelades som en del i realiseringen av regeringens Nationell strategi för ökad och säker cykling. Prioriterade grupper är barn och unga, nyanlända och utrikes födda.

Insatser för ökat cyklande - goda exempel

Gemensam inriktning för säker cykel- och mopedtrafik

SKR deltar i samverkan för gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped, som en del av det gemensamma arbetet Tillsammans för Nollvisionen.

Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped 2018, Trafikverket

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset