Publicerad 13 juni 2023

Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare

Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av fordon ska följa lagar och förordningar, men ska också baseras på sunt förnuft och gott omdöme. Denna handbok baseras på de typfall som kan utgöra grund för flyttning.

Handboken kan vara såväl kommunerna som Polismyndigheten och Trafikverkets regioner till hjälp vid beslut om flyttning av fordon. Den baseras på de typfall som kan utgöra grund för flyttning. Den innehåller även rättsfall inom området samt visar hur miljöbalken respektive plan- och bygglagen kan vara tillämpliga vid flyttning av fordon.

Handboken gavs ut första gången i augusti 1993 och har sedan dess omarbetats vid flera tillfällen. Den nu föreliggande handboken är uppdaterad med ändringsföreskrifter till och med 2022:1231 (LFF) samt 2022:1527 (FFF).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.