Publicerad 31 augusti 2023

Undantag för tunga, breda och långa transporter

Den här handboken ska hjälpa till att skapa effektiva rutiner för att bedöma de ansökningar om undantag som kommunerna tar emot.

Kommunerna har god lokal kännedom om förutsättningar för att planera och tillåta tunga, breda och långa transporter med undantag från trafikförordningen. Den här handboken ska hjälpa till att skapa effektiva rutiner för att bedöma de ansökningar om undantag som kommunerna tar emot. Handboken är därför uppbyggd utifrån hur en sådan process kan se ut. Handboken ska samtidigt bidra till en harmonisering av kommunernas handläggning av ansökningar om undantag, för att bedömningar och undantag för transporter ska vara så lika som möjligt över landet. Den ambitionen grundar sig på både likställighetsprincipen i kommunallagen och på tydliga önskemål från branschen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.