Publicerad: 6 oktober 2020

Regional utveckling

Sverige har nu fått en tydligare regional nivå. Alla landsting har sedan den 1 januari 2019 bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala tillväxtarbetet, något SKR välkomnar.

puffbild interregkonferens

Regioner ska möjliggöra en utveckling som leder till en hållbar tillväxt i alla delar av landet och som utgår från lokala förutsättningar.

Barn i en labyrint

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt runt om i Europa.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!