Publicerad: 27 november 2019

Regional utveckling

Sverige har nu fått en tydligare regional nivå. Alla landsting har sedan den 1 januari 2019 bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala tillväxtarbetet, något SKR välkomnar.

puffbild interregkonferens

Regioner ska möjliggöra en utveckling som leder till en hållbar tillväxt i alla delar av landet och som utgår från lokala förutsättningar.

Barn i en labyrint

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt runt om i Europa.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!