Publicerad 7 september 2022

Besöksnäring på Agendan – för sjunde året i rad

Den 30 november är det återigen dags för Besöksnäring på Agendan. I år har konferensen temat ”Turismens och besöksnäringens roll för platsutveckling”. Anmälan är öppen, säkra din plats redan nu!

Besöksnäring på agendan, anmälan och mer information

Besöksnäring på agendan är mötesplatsen där vi lyfter samhällets roll för att utveckla besöksnäringen! Temat för året är platsutveckling, där vi i vid mening pratar om hur vi kan skapa attraktiva platser såväl för boende på orten som för att attrahera besökare, företagsetableringar och nya invånare.

Under konferensen, som i år äger rum på Vasateatern i Stockholm, kommer bland annat dessa frågor att diskuteras:

  • Hur kan vi främja en mer aktiv samverkan mellan olika aktörer och intressen vad gäller målsättningar, resursfördelning, markanvändning, infrastruktur och tjänsteutbud?
  • Hur ser det offentligas roll ut när det handlar om att främja platsers utveckling och attraktivitet?

Stora turismpriset delas ut

Dagen avslutas med att årets Stora turismpris och priset till Årets ciceron delas ut.

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.