Publicerad 4 april 2023

21 vägar till hållbar regional utveckling

SKR har tagit fram en rapport som syftar till att synliggöra regionernas arbete med regional utveckling med konkreta exempel från Skåne till Norrbotten.

Genom kombinationen av exempel och beskrivande text är målet att denna rapport ska fungera som en guidebok för den som ”kommer ny” till det regionala utvecklingsarbetet. Den regionala variationen är en tillgång och rapportens olika exempel är valda för att driva berättelsen om det regionala utvecklingsarbetet framåt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.