Publicerad 10 mars 2023

Regionen i rörelse. Att driva det regionala utvecklingsuppdraget

Ansvaret för att driva, leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet runt om i landet finns sedan 2019 i samtliga 21 regionfullmäktigeförsamlingar. Trots att ansvaret för uppdraget är samma, är erfarenheterna och den regionala verkligheten olika för regionerna.

Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, inspirera förtroendevalda och tjänstepersoner i regionerna till ett samtal om hur det regionala utvecklingsansvaret kan utvecklas. SKR ser gärna att också andra, som till exempel kommuner och statliga myndigheter, tar del av innehållet och reflekterar över hur man kan utveckla sin roll som en aktiv part i det regionala utvecklingsarbetet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.