Publicerad 4 april 2023

Strukturfondspartnerskapen

SKR har beställt denna rapport med syftet att ta tillvara viktiga erfarenheter och kunskaper som gjorts under programperioden 2014-2020 i det regionala arbetet med strukturfondspartnerskapen.

Sammanhållningspolitiken är ett av EU:s viktigaste investeringsverktyg i EU:s regioner. Sverige sticker ut i EU-sammanhang när det gäller det decentraliserade genomförandet av sammanhållningspolitiken, där strukturfondspartnerskapen har en central roll och är en unik form som samlar regioner och andra intressenter i breda dialoger för utveckling inom programområdets geografi. Ett partnerskap som också är reglerat i svensk lag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.