Publicerad 6 november 2020

Utbildning i tillagningskök

Det är viktigt att känna till bakgrunden till hygienrutinerna och varför de är viktiga. All ny personal ska få en introduktion. Utbildning och kunskap om livsmedelshygien och specialkost är en av grundförutsättningarna för säker mat.

Nyanställda och vikarier

Nyanställda introduceras alltid i arbetet och egenkontrollen. Genomgång av hygien och arbetsrutiner för samtliga arbetsmoment är obligatoriskt vid introduktionen. Listan med information, som används vid introduktionen, signeras av både den nyanställde och av den som ansvarat för introduktionen.

Fortlöpande information

Egenkontrollprogrammet finns alltid tillgängligt i köket. All personal som handskas med maten får regelbunden utbildning i livsmedelshygien samt en årlig genomgång av de rutiner som gäller för de aktuella arbetsuppgifterna. Deltagarlistor från utbildningar och genomgångar sätts i egenkontrollpärmen.

Om det blir fel

  • Om någon som handskas med maten känner sig osäker på vilka rutiner som gäller, så måste han/hon läsa på i egenkontrollprogrammet eller fråga någon som vet.
  • Vi tar vårt ansvar genom att följa upp eventuella misstag med förnyad information, instruktion eller utbildning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR