Publicerad 6 november 2020

Checklista vid allergireaktion i tillagningskök

Även om du och dina kollegor gjort allt ni kunnat för att förhindra kontamination kan en matgäst reagera på något i maten. Då är det viktigt att agera lugnt och snabbt. Ta gärna kopior på checklistan och sätt upp dem i lokaler där maten serveras.

Checklistan är utarbetad efter efter ”Säker mat i förskola och skola” av Astma- och Allergiförbundet. Checklista är användbar även vid servering i andra verksamheter än skolor, ”elev” kan alltså även vara en vuxen.

Om eleven har en känd allergi och har en individuell handlingsplan är det alltid den som ska användas. I annat fall kan ni utgå från nedanstående checklista:

1. Fråga

Fråga om eleven har någon känd allergi och i så fall mot vad, vad hon heter och hur hon mår; har hon svårt att andas, klåda eller magont?

2. Ge läkemedel

Om eleven har med sig läkemedel mot allergi (adrenalinpenna), läs den enkla instruktionen och injicera omedelbart läkemedlet, exempelvis på lårets utsida. Det går att injicera genom kläderna! Håll sprutan intryckt i låret och räkna till 10 innan du drar ut den. Många skolelever klarar detta själva.

3. Ring 112

Kontakta alltid sjukvården om symtomen inte släpper på behandlingen. Ring ambulans 112. Eleven ska alltid uppsöka läkare. Detta gäller även om symtomen släpper på behandlingen. Var beredd att svara på frågor om vad som hänt och vad eleven heter.

4. Stanna hos eleven

Lämna inte eleven ensam. Skolsköterska eller läkare ska komma till eleven, eleven ska inte gå till skolläkaren eller skolsköterskan. Ge inte kall dryck. Låt personen vila, fysisk ansträngning kan förvärra reaktionen.

5. Meddela anhörig

Meddela den/de anhöriga som finns angivna i skolans särskilda anhörigdokument och/eller allergiintyg. Se till att all personal vet var dessa papper finns.

6. Spara maten och förpackningar

Spara den mat som gästen ätit av. Frys in i rent förvaringskärl eller plastpåse. Innehållsförteckningar/förpackningar och/eller recept bifogas. Detta är mycket viktigt för en senare analys. Om man redan har avtal med ett företag kan detta användas för analys av maten. Annars kan man kontakta allergikonsulent, allergisjuksköterska, dietist, kommunen eller Livsmedelsverket för vidare information. Tänk på att en analys syftar till att förebygga nya sjukdomsfall – inte till att hitta syndabockar.

7. Skriv upp namnet

Om eleven avviker; skriv upp namn och telefonnummer, så att skolrestaurangen kan ta kontakt senare och ta reda på hur det gick. Det är också viktigt att senare kunna meddela gästen vad som orsakat reaktionen. Se till att eleven inte går hem själv. Eleven ska hämtas av förälder eller anhörig från skolan. Reaktioner kan komma efter ett tag och ge förvirring.

8. Meddela chefen

Tala om för ansvarig person i skolrestaurangen eller skolserveringen vad som hänt.

9. Skydda andra elever

Stoppa specialrätter gjorda på samma ingredienser tills skolrestaurangen vet vad som gått snett. Vid catering meddelas cateringföretaget om händelsen.

10. Meddela tillsynsmyndigheten

Meddela den lokala tillsynsmyndigheten för miljö och hälsa vad som hän. Ta hjälp av dem för att utreda vad som kan ha brustit.

11. Analysera

När allt är avslutat, försök lära av det som hänt så att det inte upprepas. Skolrestaurangen har producentansvar och blir skadeståndsskyldig gentemot eleven. Har en leverantör gjort fel bör man värdera om man ska ha kvar leverantören samt kräva ersättning för skolrestaurangens kostnader.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.