Publicerad 6 november 2020

Förvaring i tillagningskök

Bra ordning och rätt temperatur i förvaringen gynnar matsäkerheten och minskar svinnet. Se till att maten är övertäckt och förpackningar stängda. Märk maträtter som sparas.

Ordning och reda i förvaringen

När vi lastar in varor ställer vi dem så att vi använder det med kortast datum först, ”först in – först ut”. Vi ser till att inköpta varor förvaras enligt anvisningen på förpackningen.

Oförpackade grönsaker förvaras åtskilt på särskild hylla/längst ned så att de inte kan förorena andra varor. All annan mat förvaras övertäckt eller i stängda förpackningar.

Allergimat

Mjölkfria, glutenfria och andra ”fri från-varor” placeras gärna högt upp så att de inte kan förorenas av annan mat. Förpackningar ska vara ordentligt stängda.

Temperatur i kyl

Temperaturen i köttkylen och mejerikylen ska vara +4°C eller kallare.

Temperatur i frys

I frysen ska det vara -18°C eller kallare.

Håll ett öga på kyl/frystermometern till vardags och skriv upp temperaturen i listan en gång per vecka. Men det behövs inte om det finns automatiskt larm och loggning av temperaturen.

Temperatur i kyl och frys

Cook-chill

Cook-chill mat ska förvaras vid 0-3°C. Temperaturen mäts och dokumenteras varje dag.

Ingen förvaring på golvet

Inga matvaror förvaras på golvet. Ställ kartonger på de låga vagnarna istället. Annars riskerar vi att få med föroreningar till kökets arbetsytor och städningen hindras.

Märk maten som ni förvarar

Mat som bereds/packas om ska märkas med produkt-/receptnamn och dagens datum innan den ställs in i kyl/frys/förråd.

Burkar och emballage

Förvara mat i kökets kärl eller i oanvänd förpackning med glas/gaffel-symbol eller annan märkning som visar att den är till för mat.

Allt förpackningsmaterial förvaras så att det är skyddat mot damm och smuts.

Ingen förvaring av livsmedel får ske i öppnade konservburkar.

Städ förvaras för sig

Städutrustning och kemikalier förvaras inte tillsammans med mat.

Om det blir fel

  • Om vi hittar mat med utgånget datum gör vi en bedömning om den håller tillräckligt god kvalité för att användas så snart som möjligt eller ska slängas.
  • Kyl/frys: Om det blir fel på kyl eller frys kontaktas felanmälan (se telefonlista) Kontrollera hur varorna har påverkats. Bedöm vilka varor som kan sparas eller användas på en gång. Justera till tidigare bäst-före-datum på mat som sparas och flytta den till fungerande kyl/frys. Mat som inte går att använda slängs.
  • Om cook-chill mat blivit varmare än +5°C ska den ätas inom 12 timmar. Om den blivit varmare än +10°C ska den kasseras.
  • Om plastfilm eller annat förpackningsmaterial har blivit smutsigt så används det inte till mat.

Ordlista

Cook Chill

Cook chill är ett system för matlagning i storkök, som korrekt använt ger maten en viss hållbarhet. Denna hållbarhet nyttjas för transport av färdiga maträtter från produktionsenheter till matgästen. Cook chill innebär att maten tillagas på traditionellt sätt och sedan snabbt kyls ner till +3°C eller kallare. Nedkylningen ska vara övervakad med kärntermometer. Maten förvaras härefter i en temperatur mellan 0°C och +3°C till dess den ska serveras eller återupphettas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.