Publicerad 20 oktober 2023

Publikationer Offentliga fastigheter

Här hittar du publikationer om offentliga fastigheter.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Kapacitetsutredningar skollokaler

  Idéskrift om effektiv användning av skollokaler

  Utgivningsdag:2021-02-17

 • Smarta lås – marknad, trender och upphandling

  Elektroniska lås i form av passagesystem har funnits på marknaden under en längre tid, men den tekniska utvecklingen har nu gått in i nästa skede – de elektroniska låsen har blivit digitala och fått fler användningsområden, exempelvis bostadsdörrar....

  Utgivningsdag:2021-02-09

 • Industriellt byggande: Beställarperspektiv

  En introduktion – möjligheter och utmaningar med industriellt byggande, sett ur offentliga byggherrars perspektiv.

  Utgivningsdag:2020-11-05

 • Digitala Lås – en introduktion

  Mark­naden utvecklats fort och digitala lås har blivit ett allt intressantare alternativ till de traditionella konventionella låsen. Utvecklingen av digitala lås fortsätter och denna rapport är den första av två fristående skrifter om framtidens lås.

  Utgivningsdag:2020-10-06

 • Funktionsprogram för förskolebyggnader

  SKL Kommentus Inköpscentral har tillsammans med ett flertal kommuner, experter på SKR och Niras Arkitekter utarbetat ett funktionsprogram som ligger till grund för pågående ramavtalsupphandling av nyckelfärdiga förskolebyggnader.

  Utgivningsdag:2020-10-05

 • Moderna kontor – aktivitetsbaserade arbetsplatser

  Skriften är en framåtsyftande nulägesbeskrivning av moderna kontor och aktivitetsbaserade arbetsplatser. Målsättningen är att inspirera och stödja offentliga fastighetsorganisationers omvärldsbevakning och interna diskussioner. 

  Utgivningsdag:2020-06-30

 • Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering? – Fokus lärmiljöer

  Inom samarbetet Offentliga fastigheter har ett projekt genomförts med syftet att ta reda på hur den pågående och kommande digitaliseringen inom grundskola, gymnasieskola och högskola/universitet kommer att påverka lokalernas utformning och behov av ...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2020-06-30

 • Digital fastighetsautomation

  Att utnyttja digitala lösningar för automatisering av fastighetsdrift, ses idag som ett självklart val för att bidra till att klara dagens och kommande samhällsutmaningar.

  Utgivningsdag:2020-03-02

 • Vägar in till att arbeta med offentliga fastigheter

  Det finns många vägar in och här har vi samlat information om några av dessa oavsett i vilket skede av ditt liv du befinner dig. Hos många offentliga fastighetsförvaltare finns möjlighet till praktik och examensarbete under studietiden.

  Utgivningsdag:2020-02-01

 • Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga fastighetsorganisationer

  Många offentliga fastighetsorganisationer står inför stora utmaningar med att attrahera, hitta och behålla rätt kompetens, både nu och i framtiden. Kompetensförsörjning och kompetensöverföring behöver lyftas till en strategisk nivå inom verksamheten...

  Utgivningsdag:2019-12-13