Publicerad 20 oktober 2023

Publikationer Offentliga fastigheter

Här hittar du publikationer om offentliga fastigheter.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • LCA och LCC i tidiga skeden

  LCA och LCC i tidiga skeden

  Livscykelanalyser, LCA, och livscykelkostnader, LCC, är bra hjälpmedel för att skapa beslutsunderlag för långsiktigt hållbara byggnader med litet klimatavtryck. Många fastighetsägare upplever dock att det är svårt att veta hur dessa ska användas.

  Utgivningsdag:2022-03-28

 • Presentationer från Nationella Fastighetsrådet 2022

  Fastighetsrådets styrelse har beslutat att publicera utvalda delar av de presentationer som hölls på konferensen Nationella Fastighetsrådet, i januari 2022. Det är presentationer som kan vara intressanta för tjänstepersoner och politiker inom region...

  Utgivningsdag:2022-03-23

 • Informationssäkerhet inom fastighetsområdet & IoT

  Ny skrift om informationssäkerhet inom fastighetsområdet och Internet of Things, IoT. En vägledning med fokus på strömmande data.

  Utgivningsdag:2022-01-25

 • Fastighetsnyckeltal avseende 2020

  Regionerna samlar varje år in nyckeltal inom fastighetsområdet. Nyckeltalen beskriver storleken på regionens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna samt energianvändningen.

  Utgivningsdag:2021-10-06

 • Lokalförsörjningsprocessen

  I takt med den demografiska utvecklingen vi har i landet har vi också sett ett ökande lokalbehov i det kommunala fastighetsbeståndet. Lokaler är en stor och långsiktig investering vilket gör det ännu viktigare att vi nyttjar dem på bästa möjliga sät...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-06-29

 • Gränsdragningslista för kommuner och regioner

  En gränsdragningslista används för att ta reda på vilka föremål i en lokal som ska bekostas av hyresvärden respektive hyresgästen.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-06-21

 • Stöd i arbetet med klimatanpassning

  Metod för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatanpassningsfrågan genom hela processen, från planering till anpassning av befintlig fastighet.

  Utgivningsdag:2021-05-19

 • Sveriges viktigaste byggnader behöver dig

  Det finns och kommer att finnas ett stort behov av duktiga medarbetare som vill arbeta med offentliga fastigheter och vi hoppas att du är en av dem.

  Utgivningsdag:2021-02-25

 • Byggentreprenad på annans fastighet, en vägledning

  Vägledningen syftar till att fungera som ett stöd innan, under och efter upphandling av byggentreprenad på annans fastighet.

  Utgivningsdag:2021-02-22

 • Hyresvärdsupphandling – en vägledning

  Denna vägledning syftar till att fungera som ett stöd innan, under och efter en hyresvärdsupphandling.

  Utgivningsdag:2021-02-22