Publicerad 20 oktober 2023

Publikationer Offentliga fastigheter

Här hittar du publikationer om offentliga fastigheter.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • BIM – digitalisering av byggnadsinformation

  En av de absolut största potentialerna inom fastighetssektorn som vi kan se i dag är digitaliseringen. Med hjälp av den kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna. Därför är det viktigt att börja använda sig av BIM.

  Utgivningsdag:2017-02-20

 • Framtidens vårdbyggnader

  Vården står inför stora förändringar och många svåra beslut. Dessa beskrivs i SKL:s trendspaning Hälso- och sjukvården 2035.

  Utgivningsdag:2017-02-13

 • Byggnadsstommens klimatpåverkan

  Träbyggande har en stor potential för att minska klimatpåverkan från byggsektorn. Denna skrift ger dig som läsare en inblick i kunskapsläget kring miljöpåverkan från olika typer av byggmaterial och introduktion till den metod som används för att ber...

  Utgivningsdag:2017-02-02

 • Bygga vackert

  God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användbarhet och vikänsla för brukarna. I denna skrift ges exempel på ett antal projekt genomförda i svenska kommuner som visar att god arkitektur inte behöver kosta och att...

  Utgivningsdag:2016-11-22

 • Fastighets- och servicesystem

  Fastighets- och serviceorganisationer har idag flera olika system för projektstyrning, drift och administration. Flera synergieffekter går förlorade då dessa system inte kan prata med varandra.

  Utgivningsdag:2016-09-06

 • Strategisk logistik

  Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att, utifrån vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter på flöden och kärnverksamheten.

  Utgivningsdag:2016-05-23

 • Produktionskostnad för skolor

  En stor del av kommunernas investeringar görs i skolor och förskolor. Ofta upplevs kostnaden för byggande av skolor som väldigt hög och det är svårt att se orsakerna till detta.

  Utgivningsdag:2016-05-20

 • Strategier för ökad lokaleffektivitet

  Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora investeringsbehov medför en ansträngd ekonomi i många kommuner. Det behövs en balans mellan lokalbehoven och lokalbeståndet och en ökad lokaleffektivitet.

  Utgivningsdag:2016-05-12

 • Inomhusnät för trådlös kommunikation

  Under senare år har användningen av mobiltelefoner, plattor och bärbara datorer ökat enormt vilket stället stora krav på trådlösa nät i offentliga fastigheter.

  Utgivningsdag:2016-04-13

 • Hälso- och sjukvården 2035

  Vården behöver anpassas till ett sjukdomspanorama där kroniska sjukdomar dominerar och samtidigt bryta en ohållbar kostnadsutveckling. Ny teknik i form av digitalisering kommer att vara det viktigaste verktyget för effektivisering av vården. Denna r...

  Utgivningsdag:2016-04-04