Publicerad 20 oktober 2023

Publikationer Offentliga fastigheter

Här hittar du publikationer om offentliga fastigheter.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Äga eller hyra verksamhetslokaler

  Antalet barn, unga och äldre ökar. Det gör att behovet av välfärd växer och att kommunerna behöver investera stort i lokaler för exempelvis förskolor, skolor och särskilda boenden.

  Utgivningsdag:2019-12-02

 • Beställarvänlig samverkan i byggentreprenad

  En introduktion - nyckelkomponenter för en lyckad samverkan samt referat från workshop.

  Utgivningsdag:2019-06-27

 • Solceller, tio inspirerande exempel

  Allt fler solceller installeras och här kan du läsa om tio inspirerande exempel på solcellsanläggningar runt om i Sverige. Du kan även ta del av lagförutsättningar samt en checklista för hur du kommer igång och vad som är bra att tänka på. Tre av de...

  Utgivningsdag:2019-05-04

 • Upphandla klimatsmart och hållbart

  Hållbar upphandling har under senare decennier utvecklats till ett kraftfullt verktyg i kommunernas händer. Med nya politiska initiativ, lagstiftning, frivilliga verktyg och samarbeten inom området är möjligheterna stora att få mer hållbara produkte...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2019-03-14

 • God innemiljö – faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor

  Inomhusmiljöproblem är ofta ospecifika och inte självklart kopplade till en viss orsak. Ibland är det lätt att finna orsaken, t.ex. byggnadstekniska brister eller dålig städning , medan det i andra fall kan vara omöjligt.

  Utgivningsdag:2019-02-12

 • God innemiljö – Samhällsdebatt och kunskapsutveckling

  Inomhusproblem i byggnader har diskuterats sedan 1970-talet då de första rapporterna om besvär kom. Den här rapporten ger en tillbakablick på hur debatten sett ut och var vi står idag.

  Utgivningsdag:2019-02-12

 • Lagar och regler som styr hanteringen av innemiljöfrågor i skolor

  I denna broschyr kan du läsa allmänt om lagar och regler samt få fördjupad information om vad som styr hanteringen av innemiljöfrågor och problem i skolan.

  Utgivningsdag:2019-02-12

 • Statusbedömning av fastigheter

  Det finns flera anledningar att genomföra statusbedömningar av byggnadsverk. Den kanske vanligaste är att på ett så objektivt sätt som möjligt bedöma underhållsbehov och prioritera underhållsåtgärder, men även att på en övergripande nivå påvisa stat...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2019-01-22

 • Krisberedskap i vårdfastigheter – en vägledning för fastighetsorganisationerna

  Kris, störning, särskild händelse, allvarlig händelse, extraordinär händelse, samhällsviktig verksamhet, katastrofmedicinsk beredskap är exempel på begrepp inom krisberedskap. Men vad betyder dessa begrepp?

  Utgivningsdag:2018-08-14

 • Förskolans fysiska miljö

  Antalet barn i förskoleålder prognostiseras öka. I kombination med en större mängd förskolebyggnader i ett åldrande fastighetsbestånd, leder detta till behov av kunskap om hur den fysiska miljön i förskolan kan stödja barnens utveckling och personal...

  Utgivningsdag:2018-08-13