Publicerad 20 oktober 2023

Publikationer Offentliga fastigheter

Här hittar du publikationer om offentliga fastigheter.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Informationssäkerhet i fastighetsorganisationen

  Ökad globalisering och digitalisering bidrar till tillväxt samtidigt som det ökar vår sårbarhet. I denna skrift beskrivs metoder för att hantera dessa utmaningar.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-09-29

 • Fastighetsinvesteringar ur ett livscykelperspektiv

  Fastighetsinvesteringar ur ett livscykelperspektiv

  Kommunal sektor har haft och kommer fortsatt att ha en hög nivå av investeringar i verksamhetsanpassade lokaler. Samtidigt ökar kostnaderna för att bygga vilket ytterligare sätter press på kommunernas ekonomi. Detta ökar ytterligare vikten av väl ge...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-09-16

 • Så ökar vi tempot i arbetet för ett hållbart samhälle

  Flera av FN:s 17 övergripande mål berör fastighetsfrågorna varför FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor genomfört projekt för understödja de kommunala fastighetsorganisationernas arbete med Agenda 2030.

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2022-09-12

 • Nya Lärmiljöer – från vision till pedagogik i två innovativa skolor

  Skolbyggnader utgör betydande investeringar för samhället och ska vara hållbara under lång tid. Dessa lärmiljöer behöver utformas så att de understödjer och främjar de pedagogiska idéer som ligger till grund för verksamheten som ska bedrivas i lokal...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-09-12

 • Återbruk

  För att lyckas med återbruk behövs en kostnadseffektiv hantering i hela kedjan, från demontering av produkter och material till lagerhållning och sedan återanvändning.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-08-26

 • Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2021

  Här redovisas och kommenteras ett utdrag av regionernas nyckeltal för 2021.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-07-05

 • Förstudie till konceptprogram. Lokaler för primärvård med fokus på vård- och hälsocentraler

  Förstudie primärvårdslokaler och Nära vård

  En genomgång av aktuella frågor och forskningsläget kring primärvårdslokaler och omställningen till Nära vård.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-05-20

 • Klimatkomfort i offentlig miljö

  På grund av varmare klimat har behoven av att kunna kyla ner rumstemperaturer i offentliga byggnader blivit större.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-05-09

 • Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

  Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

  Delrapport 1 från projektet Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-04-06

 • Gäller LOU vid  hyra av lokal? Tips och råd. 2022

  Gäller LOU vid hyra av lokal?

  Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bl.a. möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-31