Publicerad 8 december 2021

Sveriges viktigaste byggnader behöver dig

Det finns och kommer att finnas ett stort behov av duktiga medarbetare som vill arbeta med offentliga fastigheter och vi hoppas att du är en av dem.

Få inspiration och se vilken väg in till att arbeta med offentliga fastigheter som kan passa dig.

Vägar in till att arbeta med offentliga fastigheter

Filmer

Skolan

Hur skulle det se ut om skolbyggnaden inte fanns?

Syntolkad film om hur skolan skulle se ut om skolbyggnaden inte fanns, Screen9

Filmen är 30 sekunder.

Titta, med hjälp av din dator-mus, runt i en skolbyggnad och få inspiration att arbeta med dessa viktiga byggnader. Filmen fungerar även i VR-headset.

Film från skolbyggnad, Youtube

Syntolkad film från skolbyggnad, Youtube

Filmen är 1,27 minunter.

Sjukhuset

Hur skulle det se ut om sjukhusbyggnaden inte fanns?

Syntolkad film om hur sjukhuset skulle se ut om inte sjukhusbyggnaden fanns, Screen9

Filmen är 30 sekunder.

Titta, med hjälp av din datormus, runt i en sjukhusbyggnad och få inspiration att arbeta med dessa viktiga byggnader. FIlmen fungerar även i ett VR-headset.

Film från sjukhuset, Youtube

Syntolkad film från sjukhuset, Youtube

Filmen är 1,23 minuter.

Häktet och tingsrätten

Hur skulle ett häkte se ut om polishuset inte fanns?

Syntolkad film om hur häktet skulle se ut om polishuset inte fanns, Screen9

Filmen är 30 sekunder.

Titta, med hjälp av din dator-mus, runt på tingsrätten och få inspiration att arbeta med dessa viktiga byggnader. Filmen fungerar även i ett VR-headset.

Film från tingsrätten, Youtube

Syntolkad film från tingsrätten, Youtube

Filmen är 2,04 minuter.

Hur kan filmerna användas?

Offentliga fastigheters medlemmar får gärna använda filmerna i sitt arbete med att locka personer till arbete inom offentlig fastighetsförvaltning. Filmerna kan exempelvis användas i den egna marknadsföringen på webben eller i sociala medier eller i samband med arbetsmarknadsdagar eller gymnasiemässor och det går att anpassa dem så att den egna organisationen står som avsändare.

Om du vill veta mer eller är intresserad av att använda dig av materialet och vill ha filerna får du gärna kontakta oss:

fmfastighet@skr.se

Möt några medarbetare

Lär dig mer om hur det är att arbeta i offentliga fastighetsorganisationer inom statliga organisationer, regioner och kommuner. Hör och läs berättelser från några av Offentliga fastigheters medlemmar.

Medarbetare berättar