Publicerad 20 oktober 2023

Publikationer Offentliga fastigheter

Här hittar du publikationer om offentliga fastigheter.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Våga se, våga höra, våga agera! – om skadeförebyggande arbete i skolor och förskolor

  Skadegörelse är för många kommuner en stor kostnad och många arbetar aktivt med att minimera den. Forskning pekar på att en blandning av både hårda och mjuka åtgärder är det effektivaste sättet att minska skadegörelsen.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2014-10-13

 • Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet

  Att göra korrekta kalkyler vid investeringar i lokaler är avgörande för en god ekonomi. Eftersom det handlar om stora investeringar som under lång tid påverkar kommunens ekonomi kan små fel i kalkylunderlaget få stora konsekvenser.

  Utgivningsdag:2014-09-19

 • Sjukhusentréer

  Funderar din organisation på att bygga ett nytt sjukhus eller renovera stora delar av ett befintligt? I den här skriften lyfter vi de strategiska frågeställningarna och tillhandahåller en vägledning för alla er som arbetar med sjukhusentréer.

  Utgivningsdag:2014-02-26

 • Mod att bygga med trä – modernt industriellt träbyggande

  Modernt industriellt träbyggande är på frammarsch och teknikutvecklingen har varit snabb. Kunskapen om de ekonomiska vinsterna och klimatfördelarna med att välja trä sprider sig. Samtidigt vet vi mycket mer om hur vi bygger brand- och fuktsäkert sam...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2014-01-22

 • Bygg bort bullret!

  Bostadsbristen är växande hinder för städer och samhällen att utvecklas.

  Utgivningsdag:2013-07-03

 • Solenergi – möjligheter för offentliga lokaler

  Sverige har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av solenergi. Vi har både god tillgång till solinstrålning, bra systemtekniska förutsättningar och hög teknisk kompetens för att integrera tekniken. Dessutom har vi högt ställda energi- o...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2013-05-30

 • Flexibla skollokaler

  I den här skriften beskrivs och diskuteras flexibla lösningar för skollokaler. Det handlar om möjligheten att på ett enkelt sätt förändra lokalen så att den kan användas som förskola under ett antal år för att sedan användas som grundskola några år.

  Utgivningsdag:2013-04-18

 • Gränsdragningslista för kommuner

  Vilka funktioner och tjänster i en lokal ska bekostas av fastighetsägaren och vilka ska ingå i hyran? Denna fråga är inte alltid självklar. För att göra gränserna tydliga har kommuner under många år arbetat med gränsdragningsdokument. En tydlig grän...

  Utgivningsdag:2013-04-08

 • Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

  Varför ska offentliga fastighetsorganisationer arbeta med energieffektivisering? Varför ska offentliga fastighetsägare tänka på mål som sträcker sig långt fram i tiden? Vilka är det inom den offentliga fastighetsorganisationen som ska tänka framåt, ...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2013-02-05

 • Ljudlig miljö – att arbeta med ljudmiljö i förskolor och skolmatsalar

  En dålig ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga och i förlängningen också en kostnadsfråga.

  Utgivningsdag:2012-12-31