Publicerad 13 december 2021

Byggentreprenad på annans fastighet, en vägledning

Vägledningen syftar till att fungera som ett stöd innan, under och efter upphandling av byggentreprenad på annans fastighet.

Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bl.a. möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter (UM) som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (2016:1145). Upphandling av byggentreprenad på annans fastighet innebär i korthet att UM initialt ingår ett hyreskontrakt med en utsedd hyresvärd. UM upphandlar sedan de önskade byggentreprenadarbetena för hyresvärdens räkning, tilldelar ett kontrakt och ingår ett från hyreskontraktet åtskilt separat byggentreprenadkontrakt.

Arbetet med skriften är finansierat av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor och Fastighetsrådet.

Tillägg på grund av pågående rättsprocesser

Pågående rättsprocesser gör att delar av denna skrift bör tillämpas med försiktighet till dess att klargörande domar vunnit laga kraft.

Mer information:

SKR utskick rörande LOU-skrifter 10 maj 2023 (PDF) Pdf, 812 kB.

Läs rapporten

Läs vidare